Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek naar farmaceutische zorg

Medicatiechecks en doelmatigheid

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011 | door Martina Teichert
Drie masterstudenten van de VU in Amsterdam voeren hun afstudeerproject uit bij de KNMP. Zij onderzoeken kritische succesfactoren bij de Achmea/Agis Medicatie Check voor apothekers en huisartsen en factoren voor hoge kwaliteit bij lage kosten. De resultaten hiervan verwachten we eind juni.

Uit onderzoek is gebleken dat een substantieel deel van alle patiënten jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen wordt door medicatiegerelateerde problemen. Denk hierbij aan interacties of foutieve inname van medicatie. Een remedie hiervoor is een medicatiecheck. Achmea/Agis vergoedt bij zijn kwetsbare verzekerden een Achmea/Agis Medicatie Check (AAMC) als een pilot voor de nieuwe vergoedingsstructuur vanaf 2012. Deze pilot moet nieuwe inzichten brengen in de inspanning die apothekers en huisartsen kunnen leveren en in de resultaten op gebied van medicatieveiligheid.

Medicatiecheck

Tijdens de medicatiecheck selecteren apothekers patiënten en vindt er met de patiënt een gesprek plaats over het medicatiegebruik en de ervaringen van de patiënt. Daarna analyseren zij hun medicijngebruik in samenwerking met de huisarts. Een farmaceutisch behandelplan met mogelijke veranderingen voor de patiënt bespreken ze vervolgens met de patiënt en evalueren ze na drie maanden. Eerste evaluaties toonden aan dat de uitvoering van de AAMC niet voor alle apothekers en huisartsen soepel verloopt en de resultaten achterblijven bij de verwachtingen.

Op basis van kwalitatief onderzoek inter­viewen masterstudenten Jules Buijsman en Michelle Kroone nu huisartsen en apothekers die de AAMC hebben uitgevoerd. Zij inventariseren de oorzaken voor knelpunten en geven hiermee handvatten voor het opzetten en uitvoeren van de AAMC.

Doelmatigheid

In de huidige situatie neemt de druk op apothekers toe om efficiënt ofwel doelmatig te werken. Onder doelmatigheid verstaan we hoge kwaliteit bij lage kosten. Binnen het project Innovatieve Apotheken werd hieraan reeds aandacht besteed. Zaak is om de kritische succesfactoren te benoemen die bijdragen aan deze doelmatigheid. Kennis van deze factoren kan leiden tot gerichte adviezen voor het verbeteren van doelmatigheid in andere apotheken. Hierbij moeten we wellicht rekening houden met de specifieke omstandigheden van een apotheek.

Enquête

Masterstudent Claudine Amattabri is op zoek gegaan naar deze factoren en heeft een aantal apothekers geïnterviewd. Met behulp van kwalitatief onderzoek zal zij de belangrijkste factoren identificeren en uitzetten in een enquête. Deze enquête gaat naar de helft van alle openbare apotheken. Met kwantitatief onderzoek kunnen we verbanden leggen tussen deze factoren en objectieve kenmerken voor doelmatigheid. Dit leidt hopelijk tot concrete aanbevelingen voor apotheken ter verhoging van de doelmatigheid in hun apotheek. Dit ambitieuze doel kunnen we niet alleen bereiken; daarom het verzoek aan de apotheken die we hebben benaderd om de enquête in te vullen. Zij hebben deze maand vanuit de KNMP hiervoor het verzoek ontvangen.

 

Heeft u vragen over deze onderzoeken? Neem contact op met m.teichert@knmp.nl.

Document acties

Back to top