Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP is pilot nierfunctie gestart

Medicatieveiligheid

PW Magazine 20, jaar 2011 - 20-05-2011 | door KNMP
Medicatiebewaking is een belangrijke speerpunt van apothekers. Om ongewenste medicatiegerelateerde effecten bij patiënten met een verminderde nierfunctie te voorkomen, is de KNMP een pilot gestart.

Hieraan doen meer dan zeventig apotheken mee. Apothekers die al medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden uitvoeren, bieden deskundige ondersteuning.

Tijdens de startbijeenkomst op 29 maart hebben de deelnemers kennis kunnen maken met elkaar. Kennisuitwisseling en het van elkaar leren stond centraal. Doel van het project is de inzet van structurele zorg voor mensen met een verminderde nierfunctie door samenwerking tussen apothekers en ander zorgverleners. De pilot loopt tot dit najaar, dan kan de rest van Nederland gebruikmaken van de ervaringen en ontwikkelde materialen.

Kennisuitwisseling

In april en mei bezocht het KNMP-project­team alle deelnemende apotheken. Vanaf april tot en met september begeleidt het projectteam de pilotregio’s op basis van behoefte. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Daarbij kan het team ook als intermediair optreden tussen de pilotapotheken en deskundige apotheken om gericht te zoeken naar ervaring op een bepaald punt. De deskundige apotheken voeren al structureel medicatiebewaking uit op basis van nierfunctie. Een LinkedIn-groep faciliteert tussentijdse kennisuitwisseling tussen pilot­apotheken, deskundigen en in de verschillende regio’s betrokken andere zorgverleners. Ook is er aandacht voor onderwerpen die bij de apotheken spelen zoals privacy, de uitwisseling van gegevens, keuze van de patiëntengroep of risicogeneesmiddelen waarmee men start.

In juni vindt een kennisdelingsbijeenkomst plaats tussen pilotapotheken en deskundigen en in september volgt een evaluatie­bijeenkomst.

Ondersteuningsmateriaal

Het project zorgt voor bewustwording van het uitvoeren van de medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden en samenwerking tussen zorgverleners onderling. De pilotapotheken maken gebruik van ondersteuningsmateriaal dat in het kader van het project ontwikkeld wordt. Zowel deskundigen als pilotapotheken leveren feedback op dit ondersteuningsmateriaal. Aankomend najaar is dit materiaal voor iedereen beschikbaar en kan heel Nederland deze zorg oppakken met behulp van de in het project ontwikkelde materialen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze pilot? Lees meer over de aanleiding, doelstellingen en opzet van deze pilot op knmp.nl/dossiers. Daar leest u ook over het initiatief van Kring Apotheek Boogerd-Kluin in Zwolle dat in 2009 al succesvol bleek op dit gebied.

Document acties

Back to top