Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Totstandkoming van nieuwe bijsluiters FNA

Apotheek.nl basis voor vernieuwing

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door Delia Titre
De opzet en inhoud van de bijsluiters FNA zijn kortgeleden geactualiseerd. De bijsluiters FNA zijn in een nieuw ‘jasje’ gestoken en de inhoud stellen we nu samen uit apotheek.nl. Hierover heeft u ook kunnen lezen in het Pharmaceutisch Weekblad 51/52 van 2010.

 

Sinds kort zijn alle FNA-bereidingen ook opgenomen in de medicijnteksten op
apotheek.nl. Gezien de overeenkomsten van deze medicijnteksten met de inhoud van de bijsluiters FNA, is besloten de bijsluiter­teksten af te stemmen met en te onderhouden vanuit de tekst op apotheek.nl. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de bijsluiter FNA.

Basis

De nieuwe tekst is afgeleid van de medicijnteksten op apotheek.nl. Uit deze tekst zijn de passages overgenomen die voor de FNA-bereiding relevant zijn. Aan de inhoud van een bijsluiter zijn echter wettelijke eisen gesteld. Aan de tekst is daarom de rubriek ‘Wanneer niet gebruiken’ toegevoegd, waarin de contra-indicaties zijn samen­gebundeld. Daarnaast is informatie over de samenstelling en bewaring toegevoegd.

Vanzelfsprekend leiden we bijsluiters voor nieuwe FNA-bereidingen ook af van de
medicijninformatie op apotheek.nl. Het FNA-preparaat nemen we hiertoe eerst op
in de tekst op apotheek.nl. Aan de hand van deze aangepaste tekst stellen we vervolgens de bijsluiter op.

Wijzigingen

De inhoud van de FNA-bijsluiters loopt hierdoor parallel met apotheek.nl. Wijzigingen in apotheek.nl die betrekking hebben op FNA-preparaten voeren we structureel door in de bijsluiter. Op deze manier beschikt de patiënt over een bijsluiter die up-to-date is. Onderaan de tekst vindt u de datum waarop de bijsluiter voor het laatst inhoudelijk is herzien.

Soms wijkt de bijsluiter af van apotheek.nl. Van sommige FNA-preparaten bestaat bijvoorbeeld geen aparte tekst op de site, zoals bij combinatiepreparaten als de Triamcino­lon/salicylzuurcrème FNA. Op apotheek.nl verwijzen we naar de afzonderlijke medicijnteksten: ‘Triamcinolonacetonide op de huid’ en ‘Salicylzuur bij huidaandoeningen’. In de FNA-bijsluiter zijn de afzonderlijke teksten samengevoegd en waar nodig aangepast. Daarnaast is de bijsluiter toegespitst op de specifieke toepassing(en) van de FNA-bereiding.

KNMP Kennisbank

De bijsluiters FNA kunt u op de KNMP Kennisbank vinden via het tabblad ‘Zoeken’ bij de rubriek ‘Voorlichting’. Ze zijn ook te vinden via het tabblad ‘Inhoudsopgave’ onder ‘Patiëntenvoorlichting’ en ‘Bijsluiters FNA’.

Vragen of opmerkingen

Ontbreekt er volgens u iets in de bijsluiter, bijvoorbeeld een belangrijke toepassing? Of heeft u een vraag over de tekst? Neem dan contact op met de GIC- of LNA-helpdesk: gic@knmp.nl of lna@knmp.nl. Wij willen de bijsluiter zo goed mogelijk laten aansluiten op de praktijk.

Document acties

Back to top