Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

De KNMP bezocht apotheek en kreeg tal van tips

‘Zoek contact met patiënt en zorgverleners’

16-02-2011 | door edbos
Hoe implementeren apothekers richtlijnen en projecten in hun eigen praktijk? Veel apotheken zijn daar actief mee bezig, zo ook apotheek Ermel in Ermelo. Business Developer Natasja Linnenbank: “Met deze leerpunten kunnen we andere apotheken weer helpen.”

Linnenbank werkt bij de KNMP en ging op pad met haar collega Henk Vermaat. “We willen samen met de praktijk bekijken wat en hoe het beter kan. Apotheek Ermel van apotheker Marga van Weelden heeft kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit hoog in het vaandel staan. Daar kunnen anderen weer van leren.”

Ketenzorg

“Contact zoeken is het belangrijkste, vertelde Van Weelden. Zowel met de patiënt als met zorgverleners”, kijkt Linnenbank terug op het bezoek. “Dagelijks overleggen ze met andere zorgverleners. Waar overlap is, verdelen ze de taken. Ketenoverleg kost tijd, maar bespaart ook tijd. Neem de bloed-suikertest. Met een huisarts is een lijst van risicocriteria opgesteld. Door deze lijst te gebruiken, testen ze veel minder mensen
en is het resultaat veel beter. Op basis van waarden die ze vooraf met de huisarts afspreken, wordt zo’n 50% van degenen die ze testen, doorverwezen naar de huisarts. Zo implementeren ze al werkende weg de KNMP Richtlijn Diabetes.”

Gegevensuitwisseling

Patiëntveiligheid en dus ook medicatiebewaking krijgen in apotheek Ermel veel aandacht. Naast de vele dagelijkse contacten met andere zorgverleners worden zo’n drie à vier patiënten per week uitgebreid besproken door één van de apothekers met de huisarts. Gegevensuitwisseling tussen apotheker en huisarts is belangrijk om
alle patiënten goede zorg te garanderen. Linnenbank: “Zowel apothekers als huis-artsen zijn gebonden aan de Wet BIG en gehouden aan privacyregels. Daar liggen dus geen belemmeringen.”

Communicatie

“We kregen als tip voor andere apothekers: begin klein, breidt dan uit. Wel langzaam, maar zeker. En bedenk dat tijd voor zowel patiënt als apotheek schaars is. Werk daarom efficiënt. Begin bijvoorbeeld met de eerste uitgifte. In Ermel gebeurt de eerste uitgifte volgens een daarvoor opgesteld protocol”, vertelt Linnenbank. “De assistent krijgt een soort checklist in beeld. Stel de juiste vragen, vertel de belangrijkste punten. Geef geen antibiotica mee met een dik pak papier zonder mondelinge toelichting. Geef ook naast de bijsluiter beknopte informatie mee. Volgens Van Weelden toon je in een gesprek je professionaliteit als apotheker.”

In Ermel krijgen patiënten die intensieve zorg nodig hebben een vaste apotheker en assistente. Belangrijke informatie leggen
zij vast in de computer, zodat als het nodig is een ander de zorg kan overnemen. Een service die patiënten erg waarderen. Communicatie vindt Van Weelden dan ook erg belangrijk. Een communicatietrainer leerde assistenten en apothekers het belang van communicatie en hoe ze de patiënt meer centraal zetten.

Linnenbank: “Assistenten in haar team geeft ze ook de verantwoordelijkheid voor deelprojecten. Het geeft structuur, levert sneller resultaat op en maakt medewerkers gemotiveerder. Je moet wel durven verantwoordelijkheid uit handen te geven.”

 

Document acties

Back to top