Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicijngesprekken en Achmea Medicatie Check. Veilig medicijngebruik bij patiënten

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw
Een medicatiebeoordeling voor chronisch geneesmiddel-gebruik wordt een prestatie van farmaceutische zorg vanaf 2012. Apothekers leggen nu al zorg vast bij Medicijn-gesprekken of de Achmea Medicatie Check. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend.

De KNMP en de SFK hebben een webrapportage ontwikkeld waarmee apothekers patiënten voor een medicatiecheck kunnen selecteren. Bij deze patiënten signaleert de webrapportage geneesmiddelproblemen, gebaseerd op de aanbevelingen van het rapport Harm-Wrestling [1]. Apothekers kunnen in de webrapportage een aantal parameters registreren zoals de uitgevoerde processtappen met de bijbehorende tijds-besteding. Ook is er de mogelijkheid voor registratie van diagnoses en onderzoekswaarden. Op geneesmiddelniveau zijn de geconstateerde problemen met oplossingen en de uitkomsten van het overleg met huisarts en patiënt vast te leggen. Op basis van de geneesmiddelverstrekkingen en de registraties worden de geleverde inspanningen en de verbeteringen in het geneesmiddel-gebruik geëvalueerd.

Apotheker, huisarts en patiënt

Chronisch gebruik van meerdere geneesmiddelen verhoogt de kans op bijwerkingen. De meestal oudere patiënten dienen daarom regelmatig gecontroleerd te worden op interacties, contra-indicaties, dosering en bijvoorbeeld de nierfunctie. De apotheker heeft het complete medicatieoverzicht, de huisarts kent de redenen van voorschrijven en de onderzoekswaarden.

2011pw03p23winap

De patiënt kan daarnaast aangeven waarom hij mogelijk moeite heeft met het innemen van zijn medicatie. Een afweging van al deze informatie kan tot een aanpassing van de medicatie leiden.

Eerste resultaten

Een derde van de apothekers die de SFK-module heeft afgenomen voor de Achmea Medicatie Check is erin geslaagd om dit voor twintig patiënten volledig af te ronden. Hiervoor is per patiënt gemiddeld 65 minuten nodig. Twee derde van de gecontroleerde patiënten had tijdens de selectie tenminste twee HARM-aandachts-punten; meestal een signaal om extra op de kaliumspiegel te letten. Voor drie kwart van de patiënten is tijdens de medicatiecheck tenminste één diagnose en voor de helft van de patiënten tenminste één onderzoekswaarde geregistreerd. Apothekers zijn hierbij bijzonder alert op de nierfunctie bij patiënten met de diagnose hartfalen of diabetes. Na de check is bij meer dan 90% van de patiënten, die op basis van NSAID-gebruik een verhoogd risico op maagbloedingen liep, voor bescherming gezorgd.

Vervolg

Apothekers hebben tot eind 2011 de kans om het effect van hun inspanningen voor veilig medicatiegebruik bij kwetsbare patiënten aan te tonen. Op basis van deze resultaten kan dan over een gepast tarief voor deze prestatie onderhandeld worden. Hiervoor is het nodig dat registraties van zorg in het AIS gebeuren. Vanuit de KNMP en de SFK besteden wij dit jaar extra aandacht hieraan.

 

Martina Teichert

Beroepsontwikkeling

 

Literatuur

1 Expertgroep Medicatieveiligheid. HarmWrestling. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag. 2009. http://www.knmp.nl/downloads/medicijnenzorgverlening/medicatieveiligheid/harmwrestlingrapportdefnov2009.pdf

Document acties

Back to top