Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ICT noodzakelijk voor medicatiebegeleiding

Vertrouwelijk omgaan met patiëntgegevens

PW Magazine 44, jaar 2010 - 05-11-2010 | door knmp
“Voor goede medicatiebegeleiding is ICT randvoorwaardelijk. Ondanks dat het tijd en geld kost, is het noodzakelijk dat apothekers hier een prioriteit van maken.” Hoofdbestuurslid Paul Haarbosch weet ook vanuit zijn eigen praktijk waar hij het over heeft.

2010pw44p39“Op dit moment is ORIA aan de gang om mijn apotheek NEN7510 proof te maken. Omdat ik ICT in mijn portefeuille heb, vind ik het belangrijk om hierbij aanwezig te zijn”, vertelt Paul Haarbosch. Hij is Hoofdbestuurslid bij de KNMP en heeft daarnaast een eigen apotheek in Groningen. “Ik weet daarom ook dat ik mezelf met de ORIA-dienst NEN7510 Support een heleboel werk bespaar, maar dat ik daarnaast ook nog veel zelf moet doen. Helaas is dat niet anders. Je kunt vanuit de KNMP niet alles standaardiseren, je moet als apotheker ook zelf aan de slag.”

Tijd en geld

Haarbosch begrijpt dus vanuit zijn eigen ervaring heel goed dat apothekers het lastig vinden om tijd en geld vrij te maken voor ICT. De conceptrichtlijn medicatieoverdracht geldt echter al per 1 januari 2011. IGZ gaat apotheken dan actief toetsen. Haarbosch: “Goede ICT is randvoorwaardelijk. Als KNMP hebben we het niet verzonnen, IGZ legt het op. De KNMP kan alleen ondersteunen bij de implementatie. Toegegeven, mijn eerste reactie was ook ‘ik heb nu wel iets beters te doen’, maar het is echt noodzakelijk dat een apotheek de informatiesystemen goed op orde heeft. Dat geldt trouwens voor alle zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. We moeten informatie kunnen uitwisselen van locatie a naar b. Maar staat de informatie ook veilig op locatie b? Daar moeten goede afspraken over komen.

Veilig, verantwoord en vakkundig

Denk aan veiligheid, verantwoordelijkheid en vakkundig. Burgers verwachten dat je veilige opslag en uitwisseling van hun gegevens geregeld hebt. Als apotheker heb je dan ook de verantwoordelijkheid naar je collega’s en patiënten dat het daadwerkelijk op orde is. Ga er niet vanuit dat je softwareleverancier het wel goed geregeld heeft. ORIA kan hierbij helpen. En zorg dat je het vakkundig doet. Je kunt niet goed met je vak bezig zijn als je ICT niet goed geregeld hebt. Medicatiebegeleiding is de kern van je vak, daar heb je ICT voor nodig.”

Vanzelfsprekend

Volgens Haarbosch is het voldoen aan de nieuwe normen over een paar jaar voor iedereen vanzelfsprekend. “Ik vergelijk het met het certificeringtraject. Toen dan net begon, verklaarde iedereen je ook voor gek. En nu is dat geen vraag meer; bijna de helft van de collega’s is gecertificeerd. Zo is dat straks met NEN 7510 ook.”

Dat is niet alleen een taak van de apotheker zelf, benadrukt Haarbosch. “De overheid moet ons de mogelijkheid geven om te doen wat van ons verwacht wordt. Veel apotheken missen tijd en geld vanwege het huidige vergoedingsysteem om dit goed te doen. Als ik zie dat de overheid steeds meer kort op de receptregelvergoeding en dat bonussen zijn afgeschaft – wat overigens ook goed is – dan denk ik ‘het is nou wel genoeg geweest’.

 

2010pw44p40kader

 

Document acties

Back to top