Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker belangrijke rol bij werving. Aanmeldingen opleiding apothekersassistent lopen terug

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw
Het aantal aanmeldingen voor de opleiding apothekers-assistent loopt terug. Werving van assistenten blijft daarom een belangrijk agendapunt. De KNMP en de SBA zien ook voor de apotheker een rol hierin. “Wacht niet tot er een tekort is.”

In PW 38-2010 deed Jan de Smidt van de Commissie Opleidingen bij de KNMP al een oproep aan apothekers om stageplaatsen te bieden. Dan moeten er echter wel eerst voldoende leerlingen zijn. Assistenten zijn voortdurend nodig, weet De Smidt. “Ook in deze tijd. Als branche moet je investeren in de werving van personeel. Wacht niet af tot er te weinig goed opgeleide assistenten zijn, maar ga al aan de slag. Assistenten kunnen bijvoorbeeld werven via gastcolleges op vmbo’s. Zij zijn de beste ambassadeurs. De Commissie Opleidingen beveelt iets dergelijks van harte aan in de huidige vechtmarkt om personeel.”

2011pw03p21knmp

Visitekaartje

De SBA werkt samen met de KNMP aan assistentenwerving. “We hebben inmiddels een team van enthousiaste assistenten die de beursstands bemannen”, vertelt Jacqueline Mooij. Zij is projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de SBA. “Vaak doen ze dit in hun vrije tijd. Daar krijgen ze wel een vergoeding voor. Het komt echter ook voor dat een beurs op een werkdag is. Als de apotheek handen aan de balie nodig heeft, is het lastig vrij krijgen. De apotheker kan hierin ondersteunen door zijn assistentes toch de ruimte te geven om op zo’n beurs te staan.”

Mooij benadrukt dat de apotheek het visitekaartje van de branche is. “Het is natuurlijk een open deur, maar wel belangrijk om te beseffen. Een apotheek waar assistenten uitstralen dat het vak leuk is, is de beste reclame.”

Verschillen per regio

De verschillen per regio zijn groot, vertelt Mooij. “In de Randstad zijn veel vacatures. Ook verschilt per regio de uitstroom bij apotheken. Daarom kijken wij ook naar wat speelt in een regio. Zo is in de regio Haarlem onze regioadviseur persoonlijk langs alle apotheken gegaan om folders over de snuffelstage uit te delen.” Volgens Mooij verschilt ook per ROC het aantal leerlingen en uitstromers zonder diploma. Landelijk geldt echter dat het aantal leer-lingen terugloopt.

Mooij: “Doelstelling voor 2011 is om samen met de KNMP meer concrete producten te ontwikkelen die de apo-theken ondersteunen bij de werving, zoals een lespakket voor scholen.”

Document acties

Back to top