Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SIG Productzorg en Bereiden

Apothekers met praktijkkennis vormen klankbord

PW Magazine 08, jaar 2011 - 25-02-2011 | door Louise de Wolf en Oscar Smeets
Elke apotheek heeft te maken met problemen rond de beschikbaarheid van geneesmiddelen, het voor toediening gereedmaken, het bewaren en transporteren van geneesmiddelen en het organiseren van recalls. Kortom: productzorg.

winap 08Productzorg omvat alle maatregelen die de apotheker neemt en de handelingen die hij uitvoert om het noodzakelijke farmaceutische product of (hulp)middel in de juiste vorm voor de patiënt beschikbaar te maken. Dit gebeurt binnen redelijke tijd waarbij de kwaliteit gewaarborgd is vanaf de ontvangst of de bereiding ervan in de apotheek tot en met de toediening aan de patiënt.

Special Interest Group

In het kader van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) is een structuur opgezet waarin aparte groepen apothekers aandacht geven aan deel-gebieden van het vak; de zogenaamde Special Interest Groups (SIG’s).

Het LNA werkte tot 1 januari 2010 nauw samen met de Werkgroep Praktische Farmacie. Alle leden vormden een goede mix van ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers, al dan niet bereidend. Met hun praktijkkennis waren zij het klankbord van het LNA. Sinds de oprichting van de WSO eind 2009 binnen de KNMP heeft de samenwerking een vervolg gekregen. De werkgroep gaat in dezelfde samenstelling verder als SIG Productzorg en Bereiden.

Activiteiten

De WSO richt zich op de vier O’s: Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek.

In 2011 zal de SIG Productzorg en Bereiden nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Richtlijnen Productzorg en Terhandstelling. De Richtlijn Productzorg geeft de voorwaarden en de Richtlijn Terhandstelling gaat over het proces. Ook is de SIG gevraagd feedback te geven op de concept KNMP Richtlijn Weekafleveringen.

Vanwege het specialisme vindt momenteel modernisering van het opleidingsprogramma van de tweejarige registratie-opleiding plaats. De SIG adviseert ook bij
de herziening hiervan op het onderdeel productzorg en bereiden.

Ondersteuning geeft de SIG door mee te denken en als klankbord te fungeren voor het LNA bij al zijn productzorgactiviteiten. Recente voorbeelden zijn input vanuit de praktijk voor de nieuwe uitgave van Dermatica op Recept (verschijnt eerste helft 2011) en de lancering en implementatie van Oralia VTGM.

Praktijkonderzoek wordt sinds decennia uitgevoerd in de vorm van de LNA-preparatencontrole. Met de veranderingen in het veld rond bereidingen, wordt nagedacht over een invulling van deze controle die beter aansluit op de nieuwe praktijk.

Geïnteresseerd?

Wilt u de SIG ondersteunen en uw praktijkkennis over productzorg met hen delen? Neem dan contact op met voorzitter Paul Lebbink, directie.transvaal@inter.nl.net
of bureausecretaris Oscar Smeets, o.s.n.m.smeets@knmp.nl. Kijk voor meer informatie op knmp.nl.

Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Document acties

Back to top