Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dermatica op Recept 2011

Vernieuwd en vertrouwd

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door Toine Joosten
Artsen schrijven nog geregeld dermatologische apotheekbereidingen voor. Vaak, maar lang niet altijd, zijn die rationeel. Hoewel een groot scala aan handelsproducten en FNA-preparaten beschikbaar is, viert de creativiteit van sommige dermatologen en huisartsen hoogtij. Dermatica op Recept geeft een compleet beeld.

Begin april verschijnt een herziene uitgave van Dermatica op Recept; hét hulpmiddel bij de beoordeling van voorgeschreven dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. In de herziene uitgave is veel hetzelfde gebleven, maar hebben we ook interessante vernieuwingen doorgevoerd. We noemen de belangrijkste.

Overzichten

Tot welke concentratie kan salicylzuur verwerkt worden in Koelzalf? In de herziene uitgave kunt u in één oogopslag de toevoegingen en onverenigbaarheden met FNA-preparaten zien in uitklapbare tabellen. Deze bevinden zich voor - en achterin het boekje. Bent u op zoek naar het juiste middel bij de juiste indicatie? Per indicatie geven we nu aan welke FNA-preparaten artsen kunnen voorschrijven. Ten slotte hebben we een synoniemenlijst opgenomen met namen die vroeger veel gebruikt werden. Zoals hexamine dat nu beter bekend staat als methenamine

Obsolete stoffen

De nieuwe uitgave bevat een hoofdstuk met informatie over onvoldoende rationele therapieën en schadelijke stoffen. We hebben onderscheid gemaakt tussen stoffen die in individuele situaties wellicht nog bruikbaar zijn en schadelijke stoffen die echt niet meer kunnen. Dit hoofdstuk vervangt het hoofdstuk ‘Obsolete stoffen’ van de vorige uitgave. Per stof geven we uitgebreid informatie over de toepassing, de reden waarom onvoldoende rationeel of schadelijk en de alternatieven.

Nieuwe preparaten

We onderhouden het FNA voortdurend waardoor sommige voorschriften vervallen en we nieuwe preparaten opnemen. De wijzigingen in het FNA zijn in deze uitgave van Dermatica op Recept verwerkt. De volgende nieuwe FNA-voorschriften zijn opgenomen:

• Clotrimazolzalf 1%; Clotrimazol-zinkoxidesmeersel 1%; Clotrimazol-zinkoxidekalkwaterzalf 1%;

• Diltiazemhydrochloridevaselinecrème 2%;

• Dimethylsulfoxide-oplossing 50%;

• Salicylzuurzalf 5%; 10%; 20%; 40%;

• Triamcinolonsalicylzuurcrème 0,1%/5%; Triamcinolonsalicylzuursmeersel 0,1%/5%;

• Triamcinolonureumcrème 0,1%/10%;

• Ureumoplossing 40%;

• Ureumzalf 20%; 40%, watervrij.

Bestellen

Apotheken met zakelijke contributie en ziekenhuisapotheken met pakket Z(+) ontvangen binnenkort een exemplaar van de nieuwe uitgave Dermatica op Recept met de LNA-mededelingen van april. Extra exemplaren kosten apotheken met zakelijke contributie en ziekenhuisapotheken met pakket Z(+) € 13,65. Overige afnemers betalen € 19,50. Alle prijzen zijn exclusief btw. Kijk voor meer informatie over Dermatica op Recept en bestellen op knmp.nl/dermatica-op-recept.

Toine Joosten

Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Document acties

Back to top