Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste algemene leden­vergadering VZA

PW Magazine 17, jaar 2011 - 29-04-2011 | door KNMP
De eerste ledenvergadering van de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) vindt 17 mei 2011 plaats in Utrecht. De leden hebben al een uitnodiging ontvangen.

Het is belangrijk dat veel leden deze eerste ledenvergadering bezoeken, omdat onder meer het principeakkoord inzake de Cao Arbeidsomstandigheden 2011 recent is afgesloten en dit principeakkoord op de ledenvergadering ter goedkeuring wordt aangeboden. De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u tijdig. Heeft u nog suggesties voor de cao’s welke de VZA afsluit? Laat het ons weten; arbeidszaken@knmp.nl.

Geen lid?

Bent u nog geen lid, maar vindt u het wel belangrijk dat de VZA namens alle zelf­standige apothekers invloed heeft bij het afsluiten van cao’s? Hoe meer leden, hoe krachtiger de VZA immers kan optreden bij cao-onderhandelingen en in organisaties als de SBA en het PMA. Meld u aan als lid via vza.nu. Kijk daar ook voor meer informatie.

Document acties

Back to top