Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risicoanalyse: onderbouwing bij medicatiebewaking

Nieuwe naamgeving statusrapport

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011 | door Daphne Dost
De naam ‘statusrapport’ wijzigen we in ‘risicoanalyse’. Deze term dekt de inhoud beter; een risicoafweging voor bijvoorbeeld een interactie of contra-indicatie, waaruit moet blijken of een extra waarschuwing nodig is voor de praktijk.

safety

De G-Standaard geeft voor verschillende onderwerpen adviezen, te gebruiken bij de medicatiebewaking. Het gaat hierbij om interacties, contra-indicaties aandoeningen, verkeersdeelname, verminderde nierfunctie, farmacogenetica, en kinderwens, zwangerschap en borstvoeding. Deze adviezen komen tot stand middels literatuuronderzoek, discussie binnen het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en input vanuit diverse expertwerkgroepen. De samenvattingen van de literatuur en de uitkomsten van de discussies vormen samen de onderbouwing van het advies. Op de KNMP Kennisbank is deze informatie terug te vinden in de risicoanalyse, tot voor kort het statusrapport. De risicoanalyse is voor elk medicatiebewakingsignaal te vinden onderaan de adviesteksten op de KNMP Kennisbank.

Verwarring

De naam statusrapport bleek in de praktijk voor verwarring te zorgen. Bij velen is het onduidelijk wat een statusrapport precies is. In de geneeskunde is de status bovendien de definitie van de klinische situatie van een patiënt. Binnen de KNMP is daarom besloten om de naamgeving te wijzigen in risicoanalyse.

In de risicoanalyse is onder andere terug te vinden wat de onderbouwing is van het desbetreffende signaal, bijvoorbeeld een casereport bij één patiënt of een groot klinisch onderzoek. Daarnaast staat er welke effecten precies gemeld zijn en of deze wel of niet reversibel zijn. Ook adviezen uit belangrijke handboeken en eventuele risicofactoren worden benoemd. Daarnaast zijn er opmerkingen vanuit het GIC of de desbetreffende werkgroep opgenomen. Zoals redenen om een bepaalde gepubliceerde studie over het onderwerp niet mee te laten wegen in de eindbeoordeling (bijvoorbeeld bij een slechte studie­opzet), of ervaringen vanuit de praktijk.

Hulpmiddel

De risicoanalyse is ook bedoeld als hulpmiddel voor de apotheker. De adviezen die het Geneesmiddel Informatie Centrum opstelt, gelden voor de algemene populatie. In de praktijk kan het echter nodig zijn om voor een individuele patiënt een medicatiebewakingsignaal op een andere manier af te handelen. De risicoanalyse kan gebruikt worden om het risico voor deze specifieke patiënt af te wegen en zo tot een verantwoord advies te komen. Bovendien kan de risicoanalyse dienen ter ondersteuning bij discussie tussen arts en apotheker bij de afhandeling van een bepaald medicatiebewakingsignaal. Omdat het document als pdf-bestand beschikbaar is, is het daarnaast makkelijk per e-mail of fax naar de arts te sturen.

De nieuwe naamgeving voeren we begin maart op de KNMP Kennisbank door.

Document acties

Back to top