Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP Zorgondersteuning Astma/COPD vernieuwd

Kwaliteit en inspanning inzichtelijk

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 03-03-2011 | door Fong Sodihardjo-Yuen
Vanwege nieuwe functionaliteiten, uitbreiding en aanscherping van selecties met verbeterde online evaluatierapporten ondersteunt de webrapportage de apotheker nog beter bij het selecteren, beoordelen en bespreken van patiënten, het registreren van zorg en het terugkoppelen ervan.

WINAP_09.jpgIn de webrapportage zijn 23 aandachtspunten kant-en-klaar beschikbaar. De onderdelen ‘behandeldoel mogelijk niet bereikt’ en ‘roken’ zijn nieuw. Het onderdeel ‘therapietrouw’ is uitgebreid.

Patiëntmonitor

In de patiëntmonitor kan de apotheker geselecteerde patiënten monitoren met een helder overzicht aan aandachtspunten en meetwaarden. Dit is ook de plek voor registratie. De apotheker kan patiënten van de patiëntmonitor beperken tot bijvoorbeeld geregistreerde evaluatiedata, diagnose, zorgverzekeraar, huisarts of acties die wel of niet uitgevoerd zijn. Dit is voornamelijk handig wanneer bijvoorbeeld een zorgverzekeraar eisen stelt aan projecten waarbij bepaalde acties de basis zijn voor vergoeding.

Print voor huisarts

Nieuw is ‘de print voor huisarts’ dat van grote toegevoegde waarde kan zijn ter bespreking van de patiënt met de huisarts. Dit is een compleet overzicht van onder andere alle geregistreerde patiëntinformatie, gesignaleerde aandachtspunten met probleemstellingen en het Medicatie Analyse Profiel (MAP). In duidelijke tabellen staat per geregistreerde diagnose samen­gevat welke geneesmiddelen de patiënt gebruikt, met eventueel interventievoor­stellen van de apotheker. Daarnaast is er ruimte voor het noteren van ‘reactie arts’, ‘uitkomst’ en andere belangrijke informatie voor het gesprek met de arts.

Evaluatie

Naast het opvragen van rapporten met algemene kengetallen en vergelijking van aandachtspunten in de tijd kan een ‘certificaat’ worden opgevraagd. Het certificaat maakt direct inzichtelijk of voldaan is aan gestelde eisen van bijvoorbeeld een zorg­verzekeraar.

GlaxoSmithKline

Dit kwartaal start GlaxoSmithKline (GSK) met een grote groep van circa 350 apothekers met de FPZ-projecten Richtlijn Check Astma (RCA) en COPD Controle Check (CCC). Voor de uitvoering maken deelnemende apothekers gebruik van de nieuwe zorgondersteuning Astma/COPD. Met dit instrument als hulpmiddel kunnen zij eenvoudig patiënten met mogelijke aandachtspunten selecteren, benodigde gegevens en interventievoorstellen vastleggen en evalueren. Met de ondersteuning van deze activiteiten streeft GSK naar een meetbare verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten. Voor meer informatie zie gsk.nl/professional onder ‘informatie voor apothekers’.

SFK-webrapportage

Wilt u ook gebruikmaken van de webrapportage? Neem dan contact op met de SFK-helpdesk via 070 37 37 444 of helpdesk@sfk.nl. Lees ook de SFK-rubriek op pagina 25. In eerdere nummers van PW leest u meer over de achtergrond, toepassing en functionaliteiten van de webrapportage*.

 

Literatuur
* PW 2009;144(38):23. PW 2009;144(44):32. PW 2010;145(12):37. PW 2010;145(25):33.

Document acties

Back to top