Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Contracteerverplichting Apotheek Breskens

Stellingname NZa heeft grote gevolgen

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door knmp
De NZa legt Apotheek Breskens een contracteerverplichting van drie jaar op. Eerder wilde de apotheek het contract van zorgverzekeraar Menzis niet tekenen. Het besluit van de NZa heeft grote gevolgen, ook voor andere zorgaanbieders.

Apotheek Breskens was het niet eens met de inhoud van een contract dat zorgverzekeraar Menzis aanbood. De rechter concludeerde mei 2010 dat de NZa geen spoedeisend belang kon aantonen bij een in november 2009 opgelegde contracteerverplichting en schorste die maatregel.

Aanmerkelijke marktmacht

Volgens de NZa heeft Apotheek Breskens aanmerkelijke marktmacht, waardoor zorgverzekeraars niet selectief kunnen inkopen in het Zeeuwse plaatsje Breskens. Er is geen andere apotheek in de verre omgeving. De zorgautoriteit vindt in zo’n geval dat zorgaanbieders contracten van zorgverzekeraars moeten ondertekenen. De NZa blijft bij dit besluit en legt Apotheek Breskens een contracteerverplichting op van drie jaar. De KNMP en apotheker Jos van Dalen van Apotheek Breskens reageerden eind vorig jaar op het concept-besluit.

Contracten ‘altijd redelijk’

De KNMP is bijzonder teleurgesteld over het besluit van de NZa, dat ervan uitgaat dat zorgverzekeraars ‘redelijke’ contracten aanbieden. Dit besluit maakt het zorgaanbieders nagenoeg onmogelijk om een contract van zorgverzekeraars te weigeren. Het besluit van de NZa, die hiermee haar eigen eerdere besluit bevestigt, maakt duidelijk dat ze geen waarde hecht aan een gelijk speelveld in de contractverhoudingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Deze expliciete stellingname van de NZa zal nog grote gevolgen hebben voor andere zorgaanbieders, in het bijzonder apotheekhoudende huisartsen. Die zijn immers per definitie de enige ter plaatse.

Op het definitieve besluit van de NZa kan tot 10 april 2011 op juridische gronden bezwaar gemaakt worden.

Document acties

Back to top