Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP Quick scans

Hulpmiddel implementatie KNMP Richtlijnen

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 03-06-2011 | door KNMP
De KNMP quick scans helpen apothekers bij de implementatie van KNMP Richtlijnen. Een quickscan is een online vragenlijst die de apotheker inzicht geeft waar de zorgverlening aan de richtlijn voldoet en waar nog niet. Naast de nieuwe quick scan ‘Ter hand stellen’ is nu ook de herziene versie van ‘Diabetes’ beschikbaar.

2011pw22p36De overgang naar een vrije markt vraagt veel van het apotheekteam. Farmaceutische zorg zal ingekocht, geleverd en gedeclareerd worden op basis van de te leveren zorg zoals deze in richtlijnen en standaarden staat beschreven. In opdracht van de KNMP worden deze richtlijnen door de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO), in samenwerking met het veld, opgesteld.

Om apothekers in de praktijk te helpen bij de implementatie van de richtlijn zijn verschillende quick scans ontwikkeld. Dat zijn vragenlijsten die apothekers inzicht geven waar ze met hun zorgverlening in de praktijk staan ten opzichte van een richtlijn en hierdoor is snel duidelijk wat goed gaat en waar aanpassingen op hun plaats zijn. Ook kan de apotheker inzien hoe de resultaten van de eigen apotheek zich verhouden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Ter hand stellen

Recent is de KNMP Richtlijn ‘Ter hand stellen’ in concept verschenen. Terhandstelling is een essentieel onderdeel van het apothekersvak en een wettelijke handeling in de Geneesmiddelenwet. Op 19 mei jl. hebben alle apothekers een e-mail ontvangen met toegang tot de nieuwe quick scan die bij deze richtlijn hoort. De quick scan loopt langs alle elementen van de richtlijn ‘Ter hand stellen’ en is opgebouwd uit een aantal vragen en meerdere stellingen. Na het invullen van de online vragenlijst kan de apotheker een print maken van de eigen resultaten.

Diabetes

In 2010 heeft ongeveer een derde van de apothekers al de quick scan ‘Diabetes’ ingevuld. Sinds kort is er een herziene versie van deze quick scan beschikbaar op knmp.nl. De vragenlijst is aangepast op basis van de wensen en suggesties voor aanpassingen van de deelnemende apothekers in 2010.

 

De quick scans kunt u vinden op knmp.nl/richtlijnen.

Apothekers hebben toegang tot alle quick scans met de inlogcode die op 19 mei 2011 per mail is toegestuurd.

Document acties

Back to top