Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

“Nieuwe energie”

KNMP Jaarverslag op knmp.nl

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP
Met die woorden leidt voorzitter Jan Smits het KNMP Jaarverslag 2010 in. Nieuwe energie om zelf weer de regie te nemen. Daarmee verwoordt hij de ambities die de KNMP, dankzij de behaalde resul­taten in 2010, nu echt kan verwezenlijken.

Het KNMP Jaarverslag 2010 beschrijft de behaalde resultaten en is tegelijkertijd ambitieus. Het is een ‘foto’ van de voortgang op beleidsterreinen in het voorbije jaar, maar ook de springplank naar de beoogde doelen in 2011. Het Witboek Farmacie, dat eind 2010 is gepresenteerd, is daarvan een goed voorbeeld. Enkele in het oog springende citaten in het jaarverslag laten  zien dat de wereld om ons heen niet meer vindt dat apothekers op een eiland leven. Het jaar is positief afgesloten.

Districtsbijeenkomsten

In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen de leden het verslag dit jaar niet per post. Iedereen die geïnteresseerd is kan op knmp.nl door het jaarverslag bladeren. Omdat het soms ook prettig is om ‘echt’ te bladeren, zijn op de districtsbijeenkomsten gedrukte exemplaren aanwezig voor de leden.

Document acties

Back to top