Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Districtsledenbijeen­komsten in mei of juni

Aanmelden via KNMP.nl

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door knmp
Heeft u zich al aangemeld voor één van de acht districtsledenbijeenkomsten in mei of juni? U kunt zich via knmp.nl direct en online aanmelden. De eerste bijeenkomst is 23 mei, de laatste vindt 16 juni plaats.

 

Het thema is ‘Farmaceutische Zorg 2012 – zo bent u er klaar voor’. Onderwerpen die dan aan bod komen, zijn onder andere de actuele stand van zaken rondom de pilot over de tien farmaceutische NZa-zorgprestaties, de invoering van vrije tarieven, de publicatie van (concept) KNMP Richtlijnen en samenvattingskaarten en de voorstellen tot aanpassing van de beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg. Het themadeel is op verzoek van leden meer dan ooit praktijkgericht met interactieve presentaties. Kijk voor meer informatie en aanmelden op knmp.nl via de banner ‘Aanmelden District Ledenbijeenkomsten’.

Lees ook meer over de vorige districtsledenbijeenkomsten op pagina 10.

Document acties

Back to top