Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieveiligheid prominent in het Witboek. Witboek Farmacie zet agenda voor sector

PW Magazine 05, jaar 2011 - 04-02-2011 | door Frans van de Vaart
Effectieve en veilige farmacotherapie, efficiënte farmaceutische logistiek en individuele begeleiding van patiënten om het best mogelijke resultaat te bereiken; dat zijn de kernprocessen in de apotheek. Het Witboek Farmacie schetst op elk van die terreinen een uitdagend maar realistisch toekomstbeeld.

2011pw05p37

Uitdagend, omdat een stevige agenda wordt neergezet. Maar ook realistisch, omdat het hoge opleidingsniveau van apothekers en assistenten een goed fundament vormt en omdat bij de meeste onderwerpen al sprake is van werk in uitvoering. Kijken we bijvoorbeeld naar medicatieveiligheid, dan noemt het Witboek onder andere de richtlijn Medicatieoverdracht. De KNMP en de NVZA werken gericht en projectmatig aan de implementatie daarvan. Dit doen zij via bijeenkomsten in het land, het beschikbaar stellen van voorbeeldmaterialen en stappenplannen, et cetera. Er is nog veel te doen, maar ook al veel bereikt.

Incidenten melden

Datzelfde geldt voor het omgaan met (bijna)fouten en incidenten. Al meer dan zevenhonderd apotheken zijn aangesloten bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie. Zij gebruiken dat om op een gestructureerde manier (bijna) fouten in de apotheek vast te leggen en af te handelen. Ernstige fouten die elders ook kunnen optreden, leiden tot landelijke alerts. Zo vergroten zij de kennis over risico’s. Natuurlijk zijn we pas tevreden als alle apotheken meedoen. En er moet nog meer uniformiteit bij het melden komen. Maar er is een goed begin gemaakt. Apothekers hebben op dit terrein een duidelijke voorsprong genomen op andere zorgaanbieders.

Medicatiebewaking

Nog meer in de ontwikkelfase is het toepassen van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Die vormen de basis voor onder andere de volgende generatie medicatiebewaking. Hierbij worden patiëntgebonden parameters zoals nierfunctie en andere klinische waarden meegewogen bij het genereren (en onderdrukken) van de medicatiebewakingssignalen. De beslisregels daarvoor moeten voor een groot deel nog worden opgesteld of gevalideerd. Daarnaast zijn er nog de nodige ICT-slagen te maken om ze operationeel te krijgen in uw AIS. De eerste regels rond het omgaan met nierfunctiestoornissen worden echter binnenkort al uitgeleverd in de G-Standaard.

Aanmelden SIG?

Voor het verdere werk is nauwe afstemming met de praktijk essentieel, daarom heeft de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers een Speciale Interesse Groep (SIG) Medicatieveiligheid opgericht. In deze SIG zijn twee werkgroepen actief, namelijk rond de thema’s medicatieoverdracht en MFB’s. De beste manier om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen is door zelf mee te doen in de SIG. Meld u aan via secretariaatwso@knmp.nl.

Meer weten over deze onderwerpen? Kijk op knmp.nl.

Document acties

Back to top