Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nationaal Routeplan Farmacie

Op de agenda

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP
Noteer alvast maandagmiddag 27 juni in uw agenda; de KNMP presenteert dan het Nationaal Routeplan Farmacie in De Rode Hoed in Amsterdam.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de presentatie van het Witboek Farmacie van de KNMP afgelopen januari in De Rode Hoed. In het Witboek Farmacie staat de kwa­liteit van de zorg van de apotheker aan de patiënt centraal. Op 27 juni laat de KNMP zien wat er sindsdien is gebeurd om dit in de prak­tijk gestalte te geven én wat er de ­komen­de tijd nog gaat gebeuren. Meer infor­matie volgt binnenkort.

Document acties

Back to top