Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Je bent bezig met de inhoud van het vak'. Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken de moeite waard

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw
“De Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken was goed. Op zo’n dag leer je bij over je vak en je kunt even afstand nemen van je dagelijkse werk.” Hoofdbestuurslid Bart Smals vindt het jaarlijkse congres een aanrader. Voor apothekers én assistenten.

kwaliteitsdagDe Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken vond afgelopen 19 januari voor de elfde keer plaats. Het thema was ketenzorg. De KNMP leverde inhoudelijk een bijdrage, de organisatie was in handen van onderzoeks- en adviesbureau AMP.

Kansen omarmen

Bart Smals is Hoofdsbestuurslid bij de KNMP en opende het congres. Volgens Smals biedt ketenzorg kansen en ‘deze moeten we omarmen’. Dit congres droeg daar volgens hem zeker aan bij. “De nieuwe opzet met workshops vond ik goed, net als de lezingen”, kijkt Smals enthousiast terug. Hij doelt daarmee op de lezingen van Bas Leerink, lid Raad van Bestuur Menzis, en Martin Favié, Directeur VvAA hufenfedap. “Leerink’s verhaal vond ik echt een uitgestoken hand en Favié gaf een duidelijk beeld van de toekomst van onze beroepsgroep.”

Reflectie

Smals vindt de dag een aanrader, ook voor apothekersassistenten. “Van mijn apotheek waren naast mij nog een apotheker en drie assistenten aanwezig”, vertelt Smals. “Op bijscholing moet je niet bezuinigen. Makkelijk gezegd, maar het is wel zo. Er waren minder bezoekers dan vorig jaar, dat is begrijpelijk gezien de werkdruk. Toch is dat jammer. Zo’n dag bied je de gelegenheid om afstand te nemen van je dagelijkse werkzaamheden. Je bent bezig met de inhoud van het vak. Zeker met dit thema. Je denkt na over vragen als ‘Wat is mijn rol?’ en ‘Doe ik wat ik moet doen?’.”

De twee rondes met in totaal zestien workshops boden dan ook veel diversiteit; naast vakinhoudelijke workshops ging er bijvoorbeeld ook een over netwerken.

Samenwerkingsverband

Yuen Yee Li is apotheker bij de KNMP en gaf de workshop ‘Ketenzorg en bereidingen’.
Li: “Dit deed ik samen met praktijkapothekers Pieter Sipkes en Liesbeth van den Heuvel. Het ging over infuustherapie in de thuissituatie. Zij hebben afspraken met de ziekenhuisapotheker, arts en thuiszorg over de best mogelijke zorg voor de patiënt.”

Met het dalende aantal bereidingen en de geldende richtlijnen is het voor veel apothekers niet meer doelmatig om alles zelf te doen. Doel was om deelnemers hierover aan het denken te zetten en te stimuleren bij een samenwerking ook aan ziekenhuisapotheken, artsen en thuiszorg te denken. “En dat is gelukt, blijkt uit de reacties”, vertelt Li. “Sommigen voelden zich bevestigd in hun keuze om samen te werken, anderen hebben daar juist input voor gekregen.”

Document acties

Back to top