Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

VZA genoeg leden

PW Magazine 41, jaar 2010 - 15-10-2010 | door pw
De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) heeft inmiddels voldoende leden; 720 vestigingen. Samen met de ASKA heeft de VZA nu de benodigde representativiteit in het kader van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao’s.

De KNMP heeft inmiddels op de Algemene Vergadering afgelopen 6 oktober de Cao Apotheken 2010-2011 en de Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011-2015 goedgekeurd.

Aanmeldingsformulier

Alle leden van de VZA ontvingen deze week een brief hierover. Eerder hebben zij een verkort aanmeldingsformulier ingevuld om zich aan te melden als lid. Bij deze brief zat een uitgebreider formulier om alle benodigde gegevens in te vullen. De VZA ontvangt graag de ingevulde formulieren voor 20 oktober retour.

Digitaal stemmen

De VZA neemt nu de rol van de KNMP bij de cao’s over en zal deze ook ter goedkeuring voorleggen aan haar leden. De stemming over de Principe-akkoorden vindt gezien de korte termijn digitaal plaats, kijk op www.vza.nu. Nadat goedkeuring is verkregen, melden cao-partijen de cao’s aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vraagt zij een AVV aan.

Document acties

Back to top