Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rectificatie Informatorium 2011

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP
In de monografie van het antipsychoticum asenapine is in de laatste versie van het Informatorium Medicamentorum een fout in de rubriek Dosering geslopen.

Wij adviseren u om in het Informatorium 2011 op pagina 1066 de laatste zin van het blok Doseringen ‘Bij matige leverfunctiestoornis 200 mg 1x per dag.’ door te strepen.

Gecorrigeerd

Op de KNMP Kennisbank en voor de smartphone is dit al gecorrigeerd. Vragen hierover? Stuur ze naar informatorium@knmp.nl.

 

Document acties

Back to top