Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Patiënt heeft recht op goede farmaceutische zorg’

Zorgstandaard Astma in ontwikkeling

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door knmp
Twee werkgroepen van de Long Alliantie Nederland werken momenteel aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard Astma; één voor volwassenen en één voor kinderen. “Het is belangrijk dat apothekers meedoen in het multidisciplinaire veld.”

Apotheker Gerrit van Ommeren neemt namens de KNMP deel aan de werkgroep
die de Zorgstandaard voor volwassenen ontwikkelt. Hij is lid van de SIG Longaandoeningen. In de werkgroepen zitten verschillende zorgverleners zoals de longarts, huisarts en fysiotherapeut. “Natuurlijk zitten ook patiëntenorganisaties als het Astma Fonds en de Vereniging Nederland Davos daarbij”, vult Van Ommeren aan. “We
ontwikkelen deze Zorgstandaard voor de patiënt, die is het uitgangspunt.”

Farmaceutische zorg

Over ongeveer een jaar zijn alle teksten gereed en dan gaan deze het veld in voor commentaar. Als de Zorgstandaard klaar is, start de implementatie. Zo komt er in de toekomst een KNMP Richtlijn Astma waarin de farmaceutische zorg wordt beschreven. Van Ommeren: “In de Zorgstandaard staat bijvoorbeeld dat de patiënt inhalatie-instructies moet krijgen. Daar staat niet in wie die gaat geven. Als apothekers kunnen we dan in goed overleg binnen de keten afspreken dat wij dat doen en hoe.”

Momenteel is er al een Zorgstandaard COPD en zijn er diverse richtlijnen over astma, zoals de NHG-standaard Astma. De KNMP heeft een samenvattingskaart voor astma gemaakt om een overzicht te geven van de farmaceutische zorg daarbij. Deze staat op knmp.nl. “We gebruiken nu in de werkgroep zorgelementen uit deze stukken”, vertelt
Van Ommeren. “Veel apothekers houden ook nu al jaarlijks gesprekken met astmapatiënten en begeleiden de eerste en tweede uitgifte. We distribueren niet alleen geneesmiddelen maar zorgen ook dat patiënten hun medicijnen goed gebruiken. De farmaceutische zorg leggen we nu vast in de Zorgstandaard en later meer geconcretiseerd in een KNMP Richtlijn.”

Discussie

En is iedere zorgverlener met zijn eigen tekst bezig? “Nee, juist niet. We becommentariëren elkaars stukken”, legt Van Ommeren uit. “Laatst was de tekstbespreking over diagnostiek. Die bleek te technisch, de beleving van de patiënt was nog niet helemaal goed verwoord. Want wat betekent astma voor hem? Als apotheker doe ik mee in die discussie. Ik houd me niet bezig met diagnostiek, maar ik zie wel hoestende patiënten of kinderen met benauwdheid aan de balie. En die zijn gebaat bij een goede diagnose.”

Van Ommeren is zich er van bewust dat zorgverzekeraars de Zorgstandaard straks gebruiken voor het vaststellen van vergoedingen. “Je krijgt dan discussies als ‘noemen we de term longfunctieonderzoek of de beter in maat en getal te vangen term spirometrie?’. Zorgverzekeraars zitten nu niet aan tafel maar de Zorgstandaard speelt straks wel een rol bij de onderhandelingen. Het belang van de patiënt blijft echter voorop.”

Praktijkvoorbeelden

Van Ommeren roept zijn collega-apothekers op om best practices te delen. Wilt u uw ervaringen delen? Mail naar siglongaandoeningen@knmp.nl.

Document acties

Back to top