Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Contra-indicatie Verkeersdeelname uitgebreid

Medicatiebewaking vanuit G-Standaard

PW Magazine 20, jaar 2011 - 20-05-2011 | door Marieke Brons
U krijgt sinds 1 mei een melding bij het aanschrijven van bijvoorbeeld pregabaline, terwijl dit voorheen niet het geval was. Dit komt doordat de contra-indicatie Verkeersdeelname is uitgebreid met ruim zestig geneesmiddelen.

Een aantal jaar geleden is de landelijke publiekscampagne ‘Rij veilig met medicijnen’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van start gegaan met als doel het publiek bewust te maken van de risico’s van rijden onder invloed van geneesmiddelen. De campagne verwees naar arts en apotheker voor meer informatie. Om de patiënt volgens de WGBO goed te kunnen voorlichten, heeft het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP destijds voor een groot aantal geneesmiddelen uitgebreide adviezen opgesteld. Deze adviezen zijn opgenomen in de contra-indicatie Verkeersdeelname in de G-Standaard.

Classificatie

Als uitgangspunt voor de onderbouwing heeft de KNMP de classificatie van de International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety (ICADTS) 2007 gebruikt. Deze classificeert geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden in drie categorieën:

I: geen tot weinig negatieve invloed;

II: licht tot matig negatieve invloed;

III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed.

Ook zocht de KNMP aanvullende literatuur en stelde op basis van deze bronnen concrete adviezen op.

Nieuwe ontwikkelingen

Op de lijst van ICADTS ontbreken diverse middelen die in Nederland in de handel zijn en mogelijk een negatieve invloed op de rijvaardigheid hebben. Het GIC heeft deze middelen nu ook geclassificeerd en van een concreet advies voorzien, in samenwerking met een projectgroep van praktijkdeskundigen. In de contra-indicatie Verkeersdeel­name zijn daarom per 1 mei 2011 ruim zestig geneesmiddelen nieuw opgenomen. Verder is het advies van circa 35 stoffen herzien. Voor meer bijzonderheden; zie de G-Update van maart, april en mei 2011.

Alle stoffen die zijn gekoppeld aan de contra-indicatie Verkeersdeelname, hebben een etikettekst ‘Kan het reactievermogen beïnvloeden’. De gegevens zijn per 1 september 2011 in het Informatorium verwerkt.

Benzodiazepines

Ook deed het GIC aanvullend literatuuronderzoek naar chronisch gebruik van zestien benzodiazepines en de invloed op de rijvaardigheid. Er bleek echter geen literatuur beschikbaar te zijn over het effect op de rijvaardigheid bij langdurig gebruik. De projectgroep heeft daarom besloten de adviezen ongewijzigd te laten.

Voorlichtingsmaterialen

Op geneesmiddeleninhetverkeer.nl van het Instituut voor Verantwoord Medicijn­gebruik staat voor zorgverleners per geneesmiddel een overzicht van de verkorte adviezen. Daarnaast is op deze site ook informatie te vinden over de verschillende ondersteunende materialen. Denk aan de LESA Genees­middelen en verkeersveiligheid (NHG en KNMP), een FTO-module en nascholingen. Het publiek kan www.rijveiligmetmedicijnen.nl en www.apotheek.nl raadplegen voor informatie over geneesmiddelgebruik en verkeersdeelname.

Document acties

Back to top