Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Unieke expertise apotheker zichtbaar. Actieweek geeft inzicht in werkzaamheden

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw
Afgelopen december hebben de apotheken in Nederland een actieweek georganiseerd onder de titel ‘Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg?’ De week is zonder meer succesvol te noemen. Naast tienduizenden publieke steunbetuigingen ontving de KNMP veel turflijsten retour.

Op de turflijsten is een aantal interventies bijgehouden die apothekers dagelijks uitvoeren op het gebied van medicatie-veiligheid. Uit de resultaten blijkt eens en te meer dat de apotheker als zorgverlener in de zorgketen met zijn unieke expertise onmisbaar is.

Medicatieveiligheid

Dit jaar legt de KNMP in haar beleid en werkzaamheden een sterke focus op medicatieveiligheid. Het is één van de twee belangrijke ambities van de KNMP; verbeteren van de medicatieveiligheid. Patiënten mogen ervan uitgaan dat de apotheker bij uitstek de expert is op gebied van veilig en doelmatig gebruik van medicatie. Het is van belang dat de patiënt dit ook ‘voelt’ en graag bij de apotheker komt voor zijn zorg. Handelingen gericht op het leveren van veilige patiëntgerichte zorg komen terug in de prestaties, die straks voor vergoeding in aanmerking komen. Denk aan medicatiebeoordeling, farmaceutische begeleiding in verband met ziekenhuis-opname of polikliniekbezoek of ontslag  uit het ziekenhuis, medicatiebewaking, of extra begeleiding van patiënten met complexe geneesmiddelproblematiek.

Boodschap

Bij meer dan 80% van de apotheken vinden dagelijks allerlei activiteiten plaats die direct bijdragen aan medicatieveiligheid. Apothekers en hun team verrichten dagelijks handelingen die schade aan patiënten, door bewust of onbewust onjuist medicijngebruik, voorkomen. De boodschap was dan ook niet voor niets duidelijk tijdens de actieweek: Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg!

De resultaten staan in onderstaande tabel weergegeven.

2011pw03p22knmp

Document acties

Back to top