Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Handige tool om zorg inzichtelijk en aantoonbaar te maken

‘Zorgondersteuning Astma/COPD’ verbeterd

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011 | door KNMP
Met de vernieuwde webrapportage ‘zorgondersteuning Astma/COPD’ kan de apotheker patiënten selecteren die meer zorg nodig hebben, inzichtelijk maken welke extra zorg geleverd wordt en wat daarvan de resultaten zijn. Dit instrument maakt de zorg aantoon­baar binnen de zorgketen en voor zorgverzekeraars. Ter kennis­making kunnen apothekers in mei tijdelijk gratis gebruik maken van deze tool.

De webrapportage ‘zorgondersteuning Astma/COPD’ is ontwikkeld door de afdeling Beroepsontwikkeling van de KNMP in samenwerking met de Stichting Farma­ceutische Kengetallen (SFK).

In het voorjaar van 2010 gingen apothekers aan de slag met de eerste versie van het programma. De nu beschikbare nieuwe versie is gerealiseerd op basis van ervaringen van de apothekers in het afgelopen jaar. Zo zijn de aandachtspunten op basis waarvan patiënten geselecteerd worden aangescherpt, is de evaluatie van de verrichte inspanningen door apothekers uitgebreid en is het gebruikersgemak verbeterd. Ook is geen sprake meer van een eenmalig project, maar is de tool doorlopend te gebruiken.

Drie eenvoudige stappen

Allereerst maakt de apotheker zelf op basis van specifieke aandachtspunten een selectie van een groep patiënten die extra zorg nodig hebben. Na het verlenen van de extra zorg, kan de apotheker de verrichtingen registreren in de webrapportage. De apotheker krijgt daarna online terugkoppeling met de bereikte resultaten van de geleverde zorg: hebben de acties en interventies geleid tot verbetering? Ook kan de apotheker diverse eigen resultaten evalueren door deze te spiegelen aan de behaalde resultaten van alle deelnemers aan het programma. In het stappenplan wordt onder meer uitgegaan van de KNMP Richtlijnen astma en COPD.

Zorgverzekeraars

Achmea/Agis en Zorg en Zekerheid en zijn met een aantal apothekers overeengekomen de ‘KNMP-zorgondersteuning’ actief in te zetten in de apotheek. Enerzijds om de farma­ceutische patiëntenzorg te optimaliseren, anderzijds om afspraken over vergoedingen te maken op basis van inzichtelijke en aantoonbare geleverde zorg. Ook farmaceutische bedrijven hebben interesse.

GlaxoSmithKline (GSK) biedt apothekers een abonnement op de module aan voor de uitrol van hun FPZ projecten ‘Richtlijn Check Astma’ en ‘COPD Controle Check’.

Gratis kennismaken

Om de controlegesprekken met patiënten tijdens en na de Longweek in de apotheek goed voor te bereiden en te verwerken is de ‘zorgondersteuning Astma/COPD’ uiteraard een handig instrument. Apothekers die zich voor 6 mei per mail aanmelden bij de SFK kunnen tijdelijk gratis gebruik maken van het programma. Tot eind mei is de toegang tot deze webrapportage met eigen apotheekgegevens gratis. Het tijdelijke abonnement wordt automatisch stopgezet op 31 mei 2011.

 

Uw aanvraag voor het tijdelijke gratis abonnement kunt u vóór 6 mei mailen naar info@sfk.nl.

Als u deelneemt aan de projecten van GSK dan kunt u zich bij SFK abonneren op de module. Geef hierbij aan dat u samenwerkt met GSK.

Document acties

Back to top