Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Publieksfolders blijvend in ontwikkeling. Heeft u een actuele voorraad?

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw
Een bekend verschijnsel in de apotheek; de kleurige publieksfolders. Een mooi voorbeeld van service op het gebied van zorgverlening.

De folders zijn daarom continu in ontwikkeling; huidige worden herzien en nieuwe
verschijnen. Hoe actueel is uw voorraad?

“Nu apotheken minder te besteden hebben, zien we dat ze minder publieksfolders bestellen. Dit is ook begrijpelijk”, vertelt Jeltje Luinenburg, werkzaam bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. “Toch is het zonde als apotheken niet meer hun voorraden aanvullen. We herzien namelijk continu de inhoud van de folders. Onlangs hebben we weer twee folders inhoudelijk herzien, namelijk Diabetes mellitus en Vrij verkrijgbare medicijnen.”

Gevarieerd aanbod

De KNMP startte ruim 30 jaar geleden met de, inmiddels 44 verschillende, publieksfolders. De nieuwste is Moeite met slikken van medicijnen, meer hierover op pagina 27.

Veel folders gaan over (zelfzorg)aandoeningen. Daarnaast zijn er algemene folders zoals over omgaan met privacy en wat te doen bij een klacht. In 2010 zijn zelfs deze twee folders samen met Verkeersdeelname het meest besteld.
“Alle openbare apotheken zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben”, licht Luinenburg toe. “De folder Klachten over uw apotheek kan daar een onderdeel van zijn.”

Herzien

Alle folders zijn inmiddels herzien, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. “Sommige apotheken hebben misschien nog de blauwe folder met het slangetje. Die kan beter weg, de informatie daarin is sterk verouderd. Misschien handig als een assistent naloopt welke folders nog actueel zijn”, suggereert Luinenburg.

Op www.knmp.nl staat welke folders er nu zijn en van welke datum de laatste versie is. We zetten nu de datum van herziening achterop de folder. Voorheen was dit te zien aan het nummer boven de streepjescode.”

Abonnement

De publieksfolders zijn te verkrijgen per pakje van 25 stuks voor € 11. Leden die zakelijke contributie met of zonder bereiding afnemen, betalen slechts € 7,70. Zij krijgen daarnaast 10% extra korting bij een minimale afname van 10 pakjes en betalen slechts € 63 voor een abonnement ‘publieksfolders in pdf om de informatie op de eigen website te zetten’. Anderen betalen hiervoor € 90. Prijzen zijn exclusief btw, kijk op knmp.nl voor meer informatie. Heeft u vragen, wilt u een abonnement afnemen of folders bestellen? Mail naar bestellingen@knmp.nl of ga naar de KNMP Webportal.

Document acties

Back to top