Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jubileumuitgave Informatorium Medicamentorum

Al veertig jaar betrouwbaar

16-02-2011 | door Atty Hielema
In de onlangs verschenen editie van het Informatorium zijn verschillende nieuwe stoffen opgenomen en diverse groepen herzien. Daarnaast zijn in deze nieuwe versie de gegevens van de laatste update van het Informatorium op de KNMP Kennisbank opgenomen.

Winap Informatorium

De KNMP Kennisbank geeft maart 2011 de huidige versie van het Informatorium in boekvorm weer. De gegevens zijn bijgewerkt tot 26 november 2010.

Stofmonografieën van nieuwe geneesmiddelen publiceren we maandelijks op de KNMP Kennisbank en op knmp.nl. Deze monografieën nemen we steeds in de eerstvolgende editie van het Informatorium op. Sinds de vorige uitgave in boekvorm zijn 27 nieuwe geneesmiddelen toegevoegd.

Herziene groepen

In de uitgave 2011 zijn de volgende groepen grondig herzien: Antidepressiva, Anti-epileptica, Contrastmiddelen, Glaucoom­middelen, Haemostatica, Laxantia, Lepramiddelen, NSAID’s, Penicillines, Spierrelaxantia, Sympathicolytica (α-Blokkers en β-Blokkers) en Voedings­stoffen. Van Antivirale middelen zijn Middelen bij herpesinfecties en Overige antivirale middelen gewijzigd. Daarnaast zijn Hypofyse- en Hypothalamushormonen herzien: Gonadotrope hormonen, Gona­doreline-agonisten en Gonadoreline-antagonisten.

Dit geldt ook voor de groep Mineralen: Aanzurende middelen, Alkaliserende middelen, Fosfaten en Natriumzouten.

Farmacogenetica

Met ingang van deze editie zijn de adviezen voor geneesmiddelen waarvan genetische variatie het metabolisme beïnvloedt, zoals vermeld in de G-Standaard, ook opgenomen in het Informatorium. In de rubriek Contra-indicaties staat vermeld of het geneesmiddel bij aanwezigheid van een bepaald polymorfisme gecontraïndiceerd is, of aanpassing van de dosering noodzakelijk is, of dat andere maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld de keuze voor een alternatief. Indien aanpassing van de dosering nood­zakelijk is, staat dit in de rubriek Dosering. Bij in totaal 63 geneesmiddelen is informatie over genetisch polymorfisme toegevoegd.

Zwangerschap

Voor een aantal hoofdstukken is de informatie over zwangerschap, borstvoeding en kinderwens herzien op basis van informatie in de G-Standaard, namelijk Antidepressiva, Antihistaminica, Antilipaemica, Bloed­glucoseverlagende middelen, β2-Sympa­-thi­comimetica en Triptanen. In de G-Standaard herzien we de gehele module Zwangerschap en implementeren we dit vervolgens in het Informatorium.

Gewijzigde ATC-codes en DDD’s

De WHO heeft per 1 januari 2011 een aantal ATC-codes en DDD’s gewijzigd. Een overzicht hiervan staat in de G-Update van januari 2011. Deze wijzigingen zijn in het nieuwe Informatorium opgenomen.

Bij de nieuwe uitgave hebben we de zeer gewaardeerde hulp gekregen van de leden en de medisch adviseurs van de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddel­informatie.

Document acties

Back to top