Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2012

Medicamenteuze ondersteuning bij alcoholverslaving

Afgekickt van alcohol: en nu?

In Nederland drinken 8,5 miljoen mensen alcohol. Meestal is dit geen probleem, maar in sommige gevallen ontstaat er een alcoholverslaving. Tussen 2007 en 2009 voldeden 82.400 mensen aan de criteria voor alcoholverslaving.

PW Magazine 01, jaar 2012 - 05-01-2012 | door Mandy van Rhenen

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 01, jaar 2012 - 06-01-2012 | door KNMP

Juiste informatie voor betere indicatoren

“Registreren van farmaceutische zorg”

Indicatoren zijn ‘in’, voor transparantie, toetsing, contracten en implementatie van richtlijnen. Hoeveel zeggen de huidige indicatoren echter over het situationele handelen van de apotheker? In 2012 zullen wij processen in de apotheek en bijzondere omstandigheden bij de patiënt beter meten.

PW Magazine 02, jaar 2012 - 12-01-2012 | door Martina Teichert

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 02, jaar 2012 - 12-01-2012 | door KNMP

Uitgave Informatorium Medicamentorum 2012

Eind deze maand komt het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uit. Het Informatorium wordt maandelijks geactualiseerd op de KNMP Kennisbank en op smartphone (IM Mobiel) en het wordt jaarlijks in boekvorm uitgegeven.

PW Magazine 03, jaar 2012 - 20-01-2012 | door Atty Hielema

Herziene richtlijn Osteoporose bijna klaar

Taak apotheker bij therapietrouw osteoporosepatiënt

De herziene richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie gaat bijna de autorisatiefase in. Zodra deze definitief is, geldt de richtlijn voor alle beroepsgroepen. Deze bevat ongeveer 190 pagina’s en een samenvattingskaart van 2 A4'tjes. De focus voor apothekers is echter duidelijk: therapietrouw.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door KNMP

Apothekers positief

Diabetesweek in apotheek goed verlopen

Bij 1400 apotheken konden mensen tijdens de Diabetesweek in november hun bloedsuiker laten testen. Topkok Pierre Wind zei bij de opening: “Ik hoop dat er een tsunami aan mensen de apotheek in komt.” De opkomst was inderdaad hoog; gemiddeld zo’n 100 mensen per apotheek.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door KNMP

AIS-instellingen gecontroleerd?

Bijna 20% van alle apotheken heeft het AIS nog niet ingesteld conform het KNMP-voorschrift basisinstellingen AIS.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door KNMP

KNMP actief met sociale media

De KNMP gaat met de tijd mee; op internet vindt u KNMP ook op Linkedin, Facebook en Twitter.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door KNMP

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door KNMP

Bevorder therapietrouw bij bisfosfonaatgebruikers

De rol van de apotheker

De therapietrouw onder bisfosfonaatgebruikers is zeer wisselend. Patiënten kunnen verschillende redenen hebben om voortijdig te stoppen met de behandeling, ook in het eerste gebruiksjaar. Welke farmaceutische zorg en mogelijkheden heeft een apotheekteam om deze groep patiënten te begeleiden?

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door Ka-Chun Cheung

Verificatie geneesmiddelen in apotheek

Nieuw Europees systeem op komst

In juli 2011 heeft de Europese Unie de Falsified Medicines Directive aangenomen. Deze Europese richtlijn, die uiterlijk in 2013 in de Geneesmiddelenwet moet zijn geïmplementeerd, omvat een aantal maatregelen om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen via de reguliere distributieketen de patiënt bereiken.

PW Magazine 04, jaar 2012 - 27-01-2012 | door Rik Wagenaar

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 04, jaar 2012 - 27-01-2012 | door KNMP

Tamoxifen bij anovalutoire infertiliteit

Vragen over geneesmiddelen toegepast bij de behandeling van verminderde vruchtbaarheid

Op een recept van een gynaecoloog staat behalve Puregon en Decapeptyl ook tamoxifen 20 mg vermeld. Wat is de toepassing van tamoxifen?

PW Magazine 05, jaar 2012 - 03-02-2012 | door Jeanne van Berkel

KennisTesten voor alle openbare apotheken

Heeft uw team de basiskennis in huis?

Hebben uw apothekersassistenten de benodigde basiskennis op het gebied van patiëntenzorg? Of hebben zij meer nascholing nodig? Met de KennisTesten is het direct duidelijk. Goed nieuws; de SBA en de KNMP hebben deze testen nu voor alle openbare apotheken vrij beschikbaar gesteld.

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door KNMP

Nieuwe KNMP-website live

De website www.knmp.nl is vernieuwd; sinds 1 december is de site in de lucht.

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door KNMP

KNMP Nieuwsbrief vernieuwd

Met het live gaan van de nieuwe website, is ook de KNMP Nieuwsbrief vernieuwd.

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door KNMP

Inzendingen FPZ-prijs bekend

Nieuwe dimensies toegevoegd aan farmaceutische zorg

“We hopen op innovatieve verrassingen”, vertelde een jurylid van de FPZ-prijs in PW 41. Eind november boog de jury zich over de dertien inzendingen en concludeerde dat dit gelukt is. Centrale thema’s dit jaar: medicatieveiligheid en zorg rond de grote aandoeningen diabetes, CVRM en COPD.

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door KNMP

Negen leveranciers met predicaat betrouwbaar

Audits uitgevoerd bij leveranciers

De leden van de NVZA-werkgroep Beoordeling Toeleveran­ciers hebben in 2010 zes audits uitgevoerd bij leveranciers van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en medische bulkgassen. Airliquide, een leverancier van medische bulkgassen aan ziekenhuisapotheken, is nieuw opgenomen in de overzichtslijst.

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door Oscar Smeets

KNMP op alle fronten in beweging

Terugkijkend op de AV van 7 december

“Het zijn roerige tijden en we zetten alle zeilen bij. De hele sector is in beweging.” Arno Hammers kijkt enthousiast terug op de Algemene Vergadering van 7 december. “Het is een nieuwe werkelijkheid, met een nieuwe cultuur, samenwerkingsrelaties en een KNMP die in hoog tempo daarin meebeweegt.”

PW Magazine 50, jaar 2010 - 17-12-2010 | door KNMP

Apothekersberoep in beeld

Het nationaal farmaceutisch museum in Gouda heeft een beeldpresentatie van de bekende Goudse apothekersfamilie Grendel in de vaste collectie opgenomen.

PW Magazine 50, jaar 2010 - 17-12-2010 | door KNMP

Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken 2011

In samenwerking met de KNMP organiseert AMP op 19 januari 2011 voor de elfde keer de Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken. Dit jaar is het thema Ketenzorg.

PW Magazine 50, jaar 2010 - 17-12-2010 | door KNMP

Symposium over LESA’s was succes

Knelpunten en tips in de praktijk

‘Zorg voor een actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn’; dit symposium trok 30 november zo’n 140 deelnemers. Een succesvolle bijeenkomst, vond Rian Lelie. “De KNMP heeft veel gedaan op dit gebied. De deelnemers wilden nu wel horen wat in de praktijk kan worden gedaan.”

PW Magazine 50, jaar 2010 - 17-12-2010 | door KNMP

Gradatie naar ernst symptomen

Interacties met serotonerge toxiciteit

In de G-Standaard staan diverse interacties waarbij serotonerge toxiciteit kan optreden. Bij serotonerge toxiciteit is er een grote variatie in aard en ernst van de symptomen. Daarom worden serotonerge interacties gegradeerd naar ernst van de waargenomen symptomen.

PW Magazine 50, jaar 2010 - 17-12-2010 | door Annemarie Heersche

Apothekersland bereidt zich voor op 2012

De KNMP heeft een ambitieus jaarplan 2011 opgesteld

De KNMP richt zich in 2011 vooral op de overgang naar een nieuw bekostigingsmodel, gericht op de versterking van de zorgtaken van de apotheker. De patiënt zal hier veel van gaan merken. Directeur KNMP Léon Tinke: “Samengevat blijft de focus echter op medicatiebegeleiding en medicatiebewaking, waarbij de patiënt centraal staat. Het is noodzakelijk dat wij met onze leden belangrijke stappen zetten.”

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door KNMP

Nieuwe brochure openbare apotheek en ziekenhuisapotheek

Alle apothekers ontvingen deze week de nieuwe brochures ‘Prijzen 2011 KNMP producten en diensten Openbare apotheek’ of ‘Prijzen 2011 KNMP producten en diensten Ziekenhuisapotheek’.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door KNMP

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door KNMP

Bijsluiters FNA geactualiseerd

Nieuwe Geneesmiddelenwet vroeg om herziening

Bijsluiters FNA, ook wel Geneesmiddel Informatie Folders genoemd, zijn bijsluiters voor de patiënt. Deze worden meegegeven bij apotheekbereidingen die zijn opgenomen in het FNA. Sinds begin december beschikt u weer over actuele bijsluiters voor de FNA-preparaten.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door Shiwai Ng

LNA-helpdesk onder de loep

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

Eind 2011 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de LNA-helpdesk onder bijna honderd apotheken. We werden met een acht als rapportcijfer beloond. Het is belangrijk om feedback te krijgen zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

PW Magazine 06, jaar 2012 - 10-02-2012 | door Marijn Westphal

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 06, jaar 2012 - 10-02-2012 | door KNMP

Nieuwe richtlijn Neusmaagsonde

Rol weggelegd voor apotheker

Eind 2011 is een nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde gepubliceerd. Deze richtlijn is ontwikkeld door de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

PW Magazine 07, jaar 2012 - 17-02-2012 | door Shiwai Ng

Vastleggen van zorg meer dan ooit belangrijk

‘Registreren van farmaceutische zorg’

Apotheken mogen per 1 januari verschillende prestaties in rekening brengen bij de patiënt of de zorgverzekeraar. Een goede vastlegging van geleverde zorg vergemakkelijkt het aantoonbaar maken ervan.

PW Magazine 08, jaar 2012 - 24-02-2012 | door Nicolette van Horssen 1 reactie

Toestemming van de patiënt

Privacy bij overdracht van medicatiegegevens

Voor een goede en veilige zorgverlening dienen medicatiegegevens van een patiënt beschikbaar gesteld te worden. Het is daarbij van belang om rekening te houden met verschillende wet- en regelgeving waarin staat dat medicatiegegevens niet zonder toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt en overgedragen.

PW Magazine 09, jaar 2012 - 02-03-2012 | door Ka-Chun Cheung

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 09, jaar 2012 - 02-03-2012 | door KNMP

‘We doen het voor de patiënt’

Districtsledenbijeenkomsten in teken van veranderingen

Een verdere verbetering van de farmaceutische zorg, dat is het doel van alle veranderingen die begin dit jaar hun beslag hebben gekregen. Maar hoe gaat dat in de praktijk, met prestatiebekostiging, contracteerbeleid, vrije prijzen, declaraties en teamwerk? En met de zorg aan de patiënt? De KNMP ontving tijdens negen districtsledenbijeenkomsten in februari feedback vanuit de achterban.

PW Magazine 10, jaar 2012 - 09-03-2012 | door Imad el Kaka 1 reactie

Het medicatieoverzicht uit het AIS van alle apotheken

In de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is de verplichting opgenomen dat medicatiegegevens van een patiënt beschikbaar moeten worden gesteld aan andere zorgverleners. Het medicatieoverzicht uit het AIS is een hulpmiddel om medicatiegegevens over te dragen aan andere zorgverleners.

PW Magazine 10, jaar 2012 - 09-03-2012 | door Ka-Chun Cheung

Het veld aan de slag

Ketenzorg antistolling moet sluitend worden

In de keten antistolling valt veel te verbeteren. De Stuurgroep Ketenzorg Antistolling werkt hard aan praktische informatie en implementatiemateriaal om met zorgverleners, ook apothekers, de keten sluitend te krijgen.

PW Magazine 11, jaar 2012 - 16-03-2012 | door Annemieke Horikx en Ed Wiltink

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 11, jaar 2012 - 16-03-2012 | door KNMP

Dubbele antistolling zorgvuldiger inzetten

Dubbele en driedubbele combinaties met een oraal anticoagulans (OAC), acetylsalicylzuur (ASA) en/of clopidogrel zijn voor bepaalde indicaties effectiever om ernstige cardiovasculaire complicaties te voorkómen dan één van deze middelen afzonderlijk.

PW Magazine 12, jaar 2012 - 22-03-2012 | door P.A.G.M. de Smet

Bloedstollend

Foto-impressie van een wetenswaardig KNMP-congres

Ruim 1500 bezoekers waren 13 maart aanwezig op de KNMP Wetenschapsdag in het Beatrix Theater in Utrecht. ‘Bloedstollend’ luidde het thema, verwijzend naar het centrale onderwerp antistolling, dat sprekers van diverse kanten belichtten. Congresgangers spijkerden hun kennis bij, maar namen ook de gelegenheid te baat met elkaar bij te praten.

PW Magazine 13, jaar 2012 - 30-03-2012 | door KNMP

Ontwikkeling kinderformuleringen

Subsidie toegekend door ZonMw

Voor kinderen zijn vaak geen geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar in een geschikte toedieningsvorm. Voor hen worden wel bereidingsvoorschriften ontwikkeld die farmaceutisch-technisch goed zijn, maar klinisch onderzoek ontbreekt vaak. In het kader van het programma Priority Medicines voor Kinderen is subsidie verstrekt door ZonMw voor het ontwikkelen van een raamwerk hiervoor.

PW Magazine 13, jaar 2012 - 30-03-2012 | door Lidwien Hanff, Doerine Postma

In memoriam: Rudolf Eekhof

Na het overlijden van mr. Evert Harderwijk vorig jaar, heeft de KNMP nu met droefheid kennisgenomen van het overlijden van drs. Rudolf Eekhof na een korte ziekte. Hij is 81 jaar geworden. Zij waren als niet-apothekers twee KNMP-coryfeeën in hart en nieren. Gedurende vele jaren gezichtsbepalend vanuit de Alexanderstraat.

PW Magazine 14, jaar 2012 - 06-04-2012 | door Frans Moss, Huub Overgaag, Kees de Blaey

Examens

Personalia

Masterdiploma

PW Magazine 14, jaar 2012 - 16-09-2016 | door KNMP

Bewaking op overgevoeligheid met de G-Standaard

Overgevoeligheid en ongewenste middelen

Met behulp van informatie in de G-Standaard is medicatiebewaking op overgevoeligheid voor bepaalde middelen mogelijk. Zo kunt u voorkomen dat een patiënt een middel krijgt waar hij overgevoelig voor is.

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012 | door Froukje Harkes-Idzinga

Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornis

Bewaken op leverfunctie blijft moeilijk

Een goed advies aan patiënten met leverfunctiestoornissen is lastig. Zeker als niet bekend is waarom de contra-indicatie aan de patiënt is toegekend. Effectiviteit en toxiciteit van een geneesmiddel kunnen worden beïnvloed door leverfunctiestoornissen.

PW Magazine 16, jaar 2012 - 19-04-2012 | door Mandy van Rhenen

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 16, jaar 2012 - 19-04-2012 | door KNMP

Vernieuwde Farmanco website

In een nieuw jasje

Sinds januari is de website van Farmanco vernieuwd. Met de nieuwe zoekfunctie is snel te zien of een beschikbaarheidsprobleem speelt. Daarnaast is op de startpagina in één oogopslag te zien wat de impact is van het beschikbaarheidsprobleem.

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door Sin Ying Chuah

Examens

Personalia

Masterdiploma

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door KNMP

Kwaliteit en doelmatigheid van longmedicatie kan beter

Landelijke infrastructuur voor eenduidige inhalatie-instructies

Veel patiënten maken essentiële fouten bij het gebruik van inhalatoren en de therapietrouw is in veel gevallen laag. De SIG Longaandoeningen van de KNMP zet zich binnen de LAN in om te komen tot een landelijke infrastructuur voor eenduidige inhalatie-instructies.

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012 | door Marnix Westein

Apotheker meerwaarde bij verminderde nierfunctie

Veld positief over nierfunctieproject

Apothekers en de KNMP hebben het afgelopen jaar extra ingezet op medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. Apothekers die al langer met het onderwerp bezig waren en beginnende apothekers deelden kennis en werkten samen aan implementatie, instrumenten en meer bekendheid.

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door KNMP

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door KNMP

www.apotheek.nl voor patiënt én apotheek

5,3 miljoen unieke bezoekers per jaar

www.apotheek.nl is meer dan alleen een website voor patiënten. U kunt apotheek.nl ook gebruiken ter ondersteuning van de zorgverlening in uw apotheek. En u kunt de informatie op uw eigen website plaatsen. Daarnaast speelt deze site een centrale rol in de publiekscampagnes.

PW Magazine 20, jaar 2012 - 16-05-2012 | door KNMP

Salicylzuur op maat

Kwaliteit van individuele bereidingen

Veel apotheekbereidingen kunnen tegenwoordig worden ingekocht. Toch blijft in veel apotheken de behoefte bestaan om op kleine schaal te kunnen bereiden. Op die manier kan de individuele patiënt ‘zorg op maat’ worden geboden, en kan de patiënt snel worden geholpen.

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Rik Wagenaar

KNMP Zorgondersteuning Diabetes/CVRM: update

Sinds november 2011 gebruiken de eerste apothekers de nieuwe zorgondersteuning Diabetes/CVRM. In juni 2012 wordt deze uitgebreid met verdere aandachtspunten en verrijkt met functionaliteiten in de evaluatiemodule. Dit is de derde in de reeks van de beschikbare zorgondersteuningen.

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Fong Sodihardjo-Yuen

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door KNMP

Goede Distributie Praktijken richtlijnen

Nieuwe versie op komst

Fabrikanten en groothandelaren moeten voldoen aan de richtlijnen voor Goede Distributie Praktijken (GDP) om de kwaliteit van geneesmiddelen in de distributieketen van fabrikant tot patiënt te waarborgen. In de tweede helft van 2012 verschijnt een nieuwe versie.

PW Magazine 24, jaar 2012 - 15-06-2012 | door Oscar Smeets

Zelfzorg bij vaginale schimmelinfectie

Nieuwe Zelfzorgstandaard

Sinds kort is clotrimazol voor vaginale schimmelinfectie vrij verkrijgbaar (UAD). In de nieuwe Zelfzorgstandaard op de Kennisbank leest u waar u op moet letten bij het adviseren. Ook is de folder Vaginale Schimmelinfectie beschikbaar en komt er eind juni een KennisTest over dit onderwerp.

PW Magazine 23, jaar 2012 - 08-06-2012 | door Jeltje Luinenburg

Mensen zonder milt beschermen tegen infecties

Uniform beleid bij asplenie

In februari 2012 is een landelijke richtlijn verschenen voor de preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- of asplenie. Zowel vaccinaties als antibioticumprofylaxe zijn hierbij van belang. De richtlijn moet bijdragen aan een uniform beleid in Nederland.

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012 | door Karin Hagendoorn-Becker

Stage lopen bij de KNMP

Voor de wetenschappelijke onderbouwing van het apothekersvak is praktijkonderzoek onmisbaar. Stagiairs kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Tegelijkertijd profiteren zij van de bij de KNMP beschikbare netwerken en expertises.

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door Marleen Thiers, Leonie Hendriks

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door PW

Antimycotica cutaan en cumarines

Clotrimazol als vervanging voor miconazol

Miconazol kan de bloedstolling zodanig beïnvloeden dat het niet voorgeschreven en afgeleverd mag worden als een patiënt ook een cumarinederivaat gebruikt. Het alternatief voor miconazol cutaan is clotrimazol. In het FNA is hiervoor een aantal gestandaardiseerde preparaten opgenomen.

PW Magazine 28/29, jaar 2012 - 13-07-2012 | door Shiwai Ng

Extra zorgvuldigheid bij kwaliteitsindicatoren

Informatie over kwaliteit van zorg moet valide zijn

Met het doel te komen tot een zorgvuldige kwaliteitsmeting bij apotheken, is momenteel een expertgroep van openbaar apothekers bezig de kwaliteitsindicatoren farmacie te beoordelen.

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door KNMP

KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2012

Ook dit najaar vindt de uitreiking van de KNMP Zorginnovatieprijs plaats.

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door KNMP

Online veel vragen over medicijngebruik

Analyse van vragen op apotheek.nl

Patiënten willen graag weten of een combinatie van medicijnen verantwoord is en welke bijwerkingen ze kunnen verwachten. Regelmatig hebben patiënten ook vragen over de verkrijgbaarheid en over het preferentiebeleid. Dat komt naar voren uit een analyse van de vragen die mensen stellen op de site apotheek.nl.

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door Anneloes de Bruin en Lisanne Reijntjes

Aanmeldingen als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door KNMP

Zichtbare verantwoordelijkheid

In de maanden april en mei van dit jaar heeft 95% van de openbare apotheken de Kwaliteitsindicatoren Farmacie over 2011 ingevuld. Eind juli zijn hun resultaten in een benchmarkverslag teruggekoppeld. Een expertgroep van praktijkapothekers heeft de indicatoren beoordeeld op validiteit. De uitkomsten van de valide bevonden indicatoren worden in september herleidbaar tot apotheekniveau gepubliceerd.

PW Magazine 32, jaar 2012 - 10-08-2012 | door Martina Teichert

Bereidingsvragen over oogdruppels: de top drie

Parenteralia VTGM ook hulpmiddel bij oogdruppels

Wat is de overeenkomst tussen ciclosporine, ascorbinezuur en chloorhexidine? Bij de LNA-helpdesk staan deze stoffen momenteel bovenaan de lijst van veelgestelde vragen over oogdruppels.

PW Magazine 33, jaar 2012 - 17-08-2012 | door Marijn Westphal

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 33, jaar 2012 - 17-08-2012 | door KNMP

Specialistenregister van openbaar apothekers

Veel vraag naar Specialistenregister

Per 1 januari 2012 is het Specialistenregister openbaar apothekers opengesteld en daarmee in de plaats gekomen van het bestaande KNMP-register. Alle in het KNMP-register opgenomen apothekers zijn conform een overgangsregeling overgegaan naar het nieuwe Specialistenregister.

PW Magazine 34, jaar 2012 - 24-08-2012 | door Marcelle Groothand 1 reactie

Nieuwe richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

Eind augustus 2012 is de nieuwe richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding verschenen. Deze richtlijn is de opvolger van de Standaard Euthanatica. Deze richtlijn is door apothekers en artsen gezamenlijk opgesteld. U kunt de richtlijn downloaden van www.knmp.nl en raadplegen op de KNMP Kennisbank.

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Annemieke Horikx

Parenteralia VTGM

Herziene gereedmaakteksten en nieuwe toelichting

Parenteralia VTGM is dé uitgave met informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM bevat uitgewerkte informatie over ruim vierhonderd geneesmiddelen. Dit zijn allemaal geneesmiddelen die parenteraal worden toegediend en op de verpleegafdeling worden klaargemaakt.

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door Sin Ying Chuah

Nieuwe Richtlijn Uitvoering Euthanasie

De KNMP en KNMG hebben eind augustus 2012 de Richtlijn Uitvoering Euthanasie en hulp bij zelfdoding gepubliceerd. Ook de bijbehorende vragenformulieren zijn herzien. Gezamenlijk invullen van de vragenformulieren is belangrijk om continue zorgvuldigheid en verbetering van de richtlijn te garanderen.

PW Magazine 37, jaar 2012 - 13-09-2012 | door Annemieke Horikx

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 37, jaar 2012 - 13-09-2012 | door KNMP

Medicatieoverdracht praktisch beschouwd

Vragen en antwoorden in het juridische kader

Naar aanleiding van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten hebben zorgverleners veel praktische vragen over medicatieoverdracht. De richtlijn geeft daarop niet direct een antwoord. Een juridische expertgroep heeft 57 vragen en antwoorden gebundeld in een ‘Juridisch kader’.

PW Magazine 38, jaar 2012 - 21-09-2012 | door Ka-Chun Cheung

Apothekers: geen vervalste hulpmiddelen

IGZ ontving 31 meldingen

Niet alleen geneesmiddelen zijn lucratief voor vervalsers, ook medische hulpmiddelen blijken te worden vervalst. Om de omvang van het probleem te inventariseren werd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daarom de ‘Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen’ georganiseerd.

PW Magazine 40, jaar 2012 - 05-10-2012 | door Rik Wagenaar

Stand van zaken Specialistenregister

Specialistenregister openbaar

Per 1 januari 2012 is het Specialistenregister openbaar apothekers opengesteld. Het Specialistenregister is openbaar, dat wil zeggen dat aan een ieder die daarnaar vraagt, door de Specialisten Registratie Commissie (SRC) wordt meegedeeld of een persoon in het register is ingeschreven.

PW Magazine 41, jaar 2012 - 12-10-2012 | door Marcelle Groothand

FNA, bouwt u mee?

Praktijkapothekers en LNA: sparringpartners

Voor apotheekbereidingen gaat de voorkeur uit naar gestandaardiseerde voorschriften. U vindt ze in het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA). Als onderdeel van de standaardisatie wordt de robuustheid van het voorschrift altijd nagewerkt door apothekers uit de praktijk.

PW Magazine 42, jaar 2012 - 19-10-2012 | door Louise de Wolf

AIS herkent dialysepatiënt

Contra-indicatie-aarden Hemodialyse en Peritoneaaldialyse in G-Standaard

In de G-Standaard zijn per 1 november 2012 de contra-indicatie-aarden Hemodialyse en Peritoneaaldialyse opgenomen. De contra-indicatie-aarden zijn niet beoordeeld door de werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie.

PW Magazine 43, jaar 2012 - 26-10-2012 | door Brigit Wensveen

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 43, jaar 2012 - 26-10-2012 | door KNMP

Samenscholing? Twee weten meer dan één

SIG’s Diabetes en Hart- & Vaatziekten

Voor het eerst in de nog jonge geschiedenis van de KNMP SIG’s, werd een gezamenlijke SIG-nascholingsbijeenkomst georganiseerd op 27 september. Deze coproductie, met als ondertitel ‘Verdieping door SIG kennis bij elkaar te brengen’, werd enthousiast ontvangen. Voor herhaling vatbaar, luidde het oordeel.

PW Magazine 44, jaar 2012 - 02-11-2012 | door Arno Hammers

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 44, jaar 2012 - 02-11-2012 | door KNMP

Medicatieveiligheidsladders, waar staat u?

Hoe hoger op de ladder hoe pro-actiever u bent

De KNMP heeft medicatieveiligheidsladders ontwikkeld die overzicht én inzicht geven in de te nemen stappen om de medicatieveiligheid nog verder te verbeteren. Hoe hoger u op de medicatieveiligheidsladder staat, hoe pro-actiever u bent.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 09-11-2012 | door KNMP

Kinderformularium: van nul tot nu

Slechts weinig geneesmiddelen zijn geregistreerd voor kinderen. Bij neonaten wordt zelfs 80% van de geneesmiddelen off-label voorgeschreven. Om de kennis over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen te bundelen, is in 2008 het landelijk Kinderformularium gelanceerd.

PW Magazine 46, jaar 2012 - 15-11-2012 | door Marika de Hoop-Sommen

Farmanco: heeft u ook een manco?

Beschikbaarheid geneesmiddelen

Farmanco is de internetsite van de KNMP met informatie over geneesmiddelen, verpakkingen en grondstoffen die niet beschikbaar zijn. De site is te benaderen via www.farmanco.knmp.nl. Voor het achterhalen van beschikbaarheidsproblemen zijn wij afhankelijk van het veld: apotheken die problemen melden via het meldingsformulier.

PW Magazine 47, jaar 2012 - 23-11-2012 | door Doerine Postma

Orale oncolytica, uitgeteld?

Beschermingsmaatregelen

Zowel in de apotheek als in zorginstellingen komen medewerkers in contact met orale oncolytica. Apotheken pakken deze geneesmiddelen om en in zorginstellingen worden ze toegediend. Welke beschermingsmaatregelen zijn nodig?

PW Magazine 48, jaar 2012 - 29-11-2012 | door Yuen Yee Li

Alcoholinname via medicatie

Zwangerschap: bewaking op hulpstof ethanol

De zwangere mevrouw Karels heeft in de bijsluiter gelezen dat Zantac drank ethanol bevat. Zij heeft een duidelijke indicatie voor ranitidine. Ze maakt zich zorgen over het effect van ethanol op haar ongeboren kindje. Kunt u haar geruststellen?

PW Magazine 49, jaar 2012 - 07-12-2012 | door Mandy van Rhenen

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 49, jaar 2012 - 07-12-2012 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 49, jaar 2012 - 07-12-2012 | door KNMP

Elf leveranciers met predicaat betrouwbaar

Grondstoffen, verpakkingsmaterialen, medische bulkgassen

De NVZA-werkgroep Beoordeling Toeleveranciers heeft in 2012 vijf audits uitgevoerd bij toeleveranciers van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en medische bulkgassen. Alle leveranciers hebben hun certificaat behouden. Daarnaast is de groep uitgebreid met Westfalen, een leverancier van medische bulkgassen.

PW Magazine 50, jaar 2012 - 14-12-2012 | door Oscar Smeets

Astma bij kinderen & jongeren en Astma bij volwassenen

Twee nieuwe zorgstandaarden

Na de publicatie van de zorgstandaard COPD in 2010 komt de Long Alliantie Nederland nu met twee nieuwe standaarden voor de integrale zorg aan mensen met een chronische longziekte: de Zorgstandaard Astma bij kinderen & jongeren en de Zorgstandaard Astma bij volwassenen.

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Marnix Westein

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door KNMP

Triptanen tijdens of na de aura?

Beste innamemoment bij migraine

Mevrouw Hoofd is in de war. Haar apotheker vertelt haar dat zij sumatriptan pas tijdens de hoofdpijnfase moet innemen. Haar huidige neuroloog adviseert sumatriptan al tijdens de aurafase in te nemen. Wie heeft gelijk?

16-09-2016 | door Delia Titre

Triptanen tijdens of na de aura?

Beste innamemoment bij migraine

Mevrouw Hoofd is in de war. Haar apotheker vertelt haar dat zij sumatriptan pas tijdens de hoofdpijnfase moet innemen. Haar huidige neuroloog adviseert sumatriptan al tijdens de aurafase in te nemen. Wie heeft gelijk?

PW Magazine 01, jaar 2013 - 28-12-2012 | door Delia Titre
Back to top