Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Extra zorgvuldigheid bij kwaliteitsindicatoren

Informatie over kwaliteit van zorg moet valide zijn

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door KNMP
Met het doel te komen tot een zorgvuldige kwaliteitsmeting bij apotheken, is momenteel een expertgroep van openbaar apothekers bezig de kwaliteitsindicatoren farmacie te beoordelen.

Dit gebeurt met oog op de publicatie van de indicatoren per apotheek op kiesbeter.nl, die gepland staat voor september. De expertgroep bekijkt iedere indicator, om te zien of deze voldoet aan specifieke criteria. Ook in andere branches in de farmaceutische zorg (poliklinische apothekers, ziekenhuisapothekers en de apotheekhoudende huisartsen) worden de indicatoren doorgelicht.

De kwaliteitsindicatoren zijn dit jaar in verband met Zichtbare Zorg (ZiZo) uitgevraagd. De projectgroep van ZiZo omvat naast apothekers en apotheekhoudende huisartsen ook zorgverzekeraars, de Inspectie (IGZ), patiëntenorganisaties en het ministerie van VWS. Doel is om uiteindelijk met één vragenlijst kwaliteitsinformatie te verzamelen die de zorg van de apotheker inzichtelijk maakt. Dit dient voor interne kwaliteitsborging en verbetering, als keuzeinformatie voor de patiënt, toezicht door de inspectie en voor inkoop door de zorgverzekeraar.

Bij de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren in de afgelopen twee jaar in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd ook reeds ‘publicatie herleidbaar tot apotheek’ beoogd, hetgeen echter nog niet gebeurde. Met de uitvraag dit jaar zullen de indicatoren wel gepubliceerd worden, tenzij deze niet valide blijken.

Aangezien zorgverzekeraars kwaliteitsinformatie gebruiken bij het contracteren, is grote zorgvuldigheid geboden om te borgen dat alleen betekenisvolle informatie gepubliceerd wordt. De expertgroep wordt bij het valideren van de indicatoren begeleid door het onafhankelijk onderzoeksbureau Significant. Dit maakt hierbij gebruik van een indicatorstandaard, die recentelijk is ontwikkeld en wordt toegepast bij alle ZiZo trajecten (down te loaden via www.knmp.nl/kwaliteitsmonitor).

Resultaat van de werkzaamheden zijn drie vlaggen per indicator die met een kleur rood, geel of groen de validiteit aangeven. De projectgroep Zichtbare Zorg farmacie (ZiZo) doet op basis hiervan een voorstel aan de stuurgroep over welke uitkomsten niet gepubliceerd dienen te worden. Bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat ook duidelijk wordt van welke indicatoren wenselijk is dat deze verder ontwikkeld worden en welke eventueel kunnen vervallen.

Wat is nieuw:

• kwaliteitsindicatoren gevalideerd op basis van de ZiZo-systematiek;

• online publicatie van gevalideerde informatie per apotheek op kiesbeter.nl;

• input voor het (door)ontwikkelen van farmaceutische zorg indicatoren.

Perspectief

ZiZo-stuurgroepvoorzitter dr. Roger Sorel vertelt: “Het juiste perspectief is van groot belang. Daarom valideert iedere beroepsgroep haar indicatoren zelf. Zo verzekeren wij ons ervan dat mensen die weten of een indicator iets zegt over de kwaliteit van de door hun geboden zorgverlening, meebepalen hoe die indicator te gebruiken is. Zij worden hierin bijgestaan door een extern onderzoeksbureau. Zo doen wij er alles aan om zekerheid en vertrouwen te bieden rond de kwaliteit van de te publiceren data. Deze stap is cruciaal.”

Dr. Martina Teichert, projectleider voor het meten en evalueren van zorg met o.a. kwaliteitsindicatoren bij de KNMP: “De expertgroep neemt alle indicatoren door en plaatst daar ‘vlaggen’ bij. De beslissing of een indicator ondanks een gele of rode vlag gepubliceerd wordt, is uiteindelijk aan de stuurgroep ZiZo. In ieder geval worden leeswijzers toegevoegd. Het moet duidelijk zijn voor externe partijen hoe de uitkomst van een indicator te interpreteren.”

Indicatorensets

“Wij willen als beroepsgroep op termijn indicatorensets ontwikkelen die bij de KNMP Richtlijnen passen”, aldus Teichert. “Hierbij gebruiken wij ook de inzichten uit dit validatietraject. Wat we nu doen, leert ons hoe we bruikbare sets indicatoren kunnen maken die betekenisvolle informatie leveren. We maken hiermee zichtbaar hoe de apotheker zijn specialisme invult. Over uiterlijk vijf jaar willen wij een set kwaliteitsindicatoren hebben die goede informatie levert voor onszelf, de patiënt, zorgverzekeraars en de Inspectie. Implementatie in AIS’en moeten we daarbij overigens niet uit het oog verliezen. Meten is geen doel op zich.”

Document acties

Back to top