Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP Zorgondersteuning Diabetes/CVRM: update

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Fong Sodihardjo-Yuen
Sinds november 2011 gebruiken de eerste apothekers de nieuwe zorgondersteuning Diabetes/CVRM. In juni 2012 wordt deze uitgebreid met verdere aandachtspunten en verrijkt met functionaliteiten in de evaluatiemodule. Dit is de derde in de reeks van de beschikbare zorgondersteuningen.

2012pw22p33De KNMP zorgondersteuning ondersteunt apothekers bij het selecteren van patiënten voor extra zorg door potentieel suboptimaal geneesmiddelgebruik te signaleren. De webrapportage faciliteert in het registreren van activiteiten en in de voorbereiding van gesprekken met de huisarts en patiënt. Met online evaluatierapporten voorziet het programma in het inzichtelijk maken van de geleverde zorg.

Projecten

De zorgondersteuning kan als instrument ingezet worden bij projecten ter verbetering van de zorg omtrent bepaalde patiëntengroepen. Hiervoor kunnen patiënten gericht geselecteerd worden voor bepaalde aandachtspunten in de farmacotherapie (bijvoorbeeld langdurig gebruik van clopidogrel in combinatie met acetylsalicylzuur). Geregistreerde activiteiten met tijdsbesteding en verbeteringen van aandachtspunten worden inzichtelijk gemaakt in de evaluatie module.

Medicatiebeoordeling

Binnen elke zorgondersteuning is een selectie op patiëntnummer mogelijk. Alle door de search gesignaleerde aandachtspunten die voor de geselecteerde patiënt mogelijk van toepassing zijn, vindt de apotheker samengevat in een tabel. Met behulp van het Medicatie Analyse Profiel (MAP) kan hij beoordelen of interventie gewenst is. Voor het overleg met de huisarts kan een print gemaakt worden van gegevens die belangrijk zijn voor het overleg. Het betreft een compleet overzicht met o.a. geregistreerde patiëntgegevens, het MAP, gesignaleerde aandachtspunten en voorgestelde interventies. Tevens is er ruimte voor het (online) noteren van resultaten van het overleg.

Verbeteren indicatoren

Doordat de aandachtspunten van de zorgondersteuning goed aansluiten bij o.a. de Kwaliteitsindicatoren Farmacie, zijn deze searches zeer geschikt voor het gericht verbeteren van indicatoren.

Aandachtspunten toegevoegd en evaluatie verbeterd

Het programma is uitgebreid met aandachtspunten op het gebied van CVRM. Voorbeelden zijn selecties op therapietrouw, dubbele antistolling en interacties met statines.

Zoals aangegeven kan de apotheker de geleverde zorg inzichtelijk maken via het opvragen van online evaluatierapporten. Momenteel kan dit voor een vaste groep geselecteerde patiënten. Een nieuwe functionaliteit, de zogenaamde subselectie, maakt het mogelijk een gerichte evaluatie te doen op een gewenste patiëntgroep, bijvoorbeeld met een bepaalde leeftijd, diagnose of zorgverzekeraar. Dit maakt de evaluatiemodule breder inzetbaar afgestemd op verschillende projectdoelstellingen.

Evaluatierapporten voor het in kaart brengen van uitgevoerde acties, zoals medicatieanalyse of opstellen farmaceutisch behandelplan, zijn reeds beschikbaar. Nieuwe evaluatierapporten op het niveau van geneesmiddelinterventies zijn in ontwikkeling. Deze laten zien in hoeverre de apotheker gevorderd is met het afhandelen van probleemstellingen bij een bepaald geneesmiddel in overleg met de huisarts en de patiënt.

Bent u benieuwd of heeft u interesse? Neem dan contact op met de SFK-helpdesk via 070 37 37 444 of info@sfk.nl.

Document acties

Back to top