Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Samenscholing? Twee weten meer dan één

SIG’s Diabetes en Hart- & Vaatziekten

PW Magazine 44, jaar 2012 - 02-11-2012 | door Arno Hammers
Voor het eerst in de nog jonge geschiedenis van de KNMP SIG’s, werd een gezamenlijke SIG-nascholingsbijeenkomst georganiseerd op 27 september. Deze coproductie, met als ondertitel ‘Verdieping door SIG kennis bij elkaar te brengen’, werd enthousiast ontvangen. Voor herhaling vatbaar, luidde het oordeel.

De leden van de SIG’s Diabetes en Hart- & Vaatziekten en andere geïnteresseerde apothekers was gevraagd vooraf en tijdens de bijeenkomst veel inbreng te leveren. De nieuwste ontwikkelingen bij diabetes en cardiovasculaire onderwerpen werden gepresenteerd door Prem Adhien (voorzitter KNMP SIG Diabetes) en Tom Schalekamp (voorzitter KNMP SIG HVZ). In de naaste toekomst wordt de nu nog prille samenwerking met de NVZA SIG Interne Geneeskunde, die nu al input leverde, geïntensiveerd.

Schalekamp, tevens universitair hoofddocent Farmacoepidemiologie/klinische farmacologie aan de UU, bracht een wervelende update van de keuzes bij de medicamenteuze behandeling met antihypertensiva bij CVRM. Adviezen voor verlaging van risico’s op hart- en vaatziekten (‘stoppen met roken is belangrijker bij de behandeling dan therapie!’), risicobepaling op basis van diverse factoren bij het wel/niet besluiten tot therapie, de medicamenteuze behandeling van patiënten met/zonder HVZ, comorbiditeit (diabetes) en voorkeursmedicatie vonden een gretig gehoor. Ook kwamen de ACE-remmers en ATII-blokkers, net als de nieuwe orale anticoagulantia, aan bod.

Na een ingangstoets presenteerde Adhien, apotheker in Rotterdam en promovendus VUmc, op interactieve wijze zijn kennisupdate diabetes. Hij besprak de werking van nieuwe diabetesgeneesmiddelen (DPP-4-remmers, incretinemimetica en analoga) en kreeg veel feedback over het praktische gebruik van en de ervaringen met de KNMP Richtlijn Diabetes.

De workshop medicatiebeoordeling Diabetes en CVRM/Hart- en Vaatziekten in de middag kon putten uit een mer à boire aan casuïstiek uit de apotheekpraktijk. Door deelnemers zelf ingebracht, soms nog in de voorafgaande nacht. Schalekamp en Adhien werd daarbij het ‘farmaceutische hemd van het lijf’ gevraagd.

Dat niet alleen de organisatoren van deze dag (naast beide heren mijn collega Fong Sodihardjo-Yuen, secretaris SIG HVZ en ik) tevreden waren over deze dag, bleek ook uit de evaluatie. Met een fraaie 8,1 als cijfer bij het totaaloordeel, voor ons (meer dan ruim) voldoende om op de ingeslagen weg verder te gaan. Wordt vervolgd!

 

Geïnteresseerd in een van de SIG’s? Kijk op de KNMP-site voor meer informatie.

Document acties

Back to top