Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uitgave Informatorium Medicamentorum 2012

PW Magazine 03, jaar 2012 - 20-01-2012 | door Atty Hielema
Eind deze maand komt het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uit. Het Informatorium wordt maandelijks geactualiseerd op de KNMP Kennisbank en op smartphone (IM Mobiel) en het wordt jaarlijks in boekvorm uitgegeven.

De wijzigingen die het afgelopen jaar zijn aangebracht, staan vermeld in de IM-Updates van de afgelopen maanden. Deze zijn terug te vinden op de KNMP-site, onder Producten & Diensten, Informatorium Medicamentorum.

Ten opzichte van de vorige uitgave in boekvorm zijn 25 nieuwe stoffen opgenomen, 6 stoffen opnieuw opgenomen en 9 hoofdstukken volledig herzien.

Nieuwe stoffen

De volgende nieuwe stoffen zijn opgenomen:

het anti-androgeen abirateron;

het antibioticum telavancine;

het antidiarrhoïcum racecadotril;

het anti-epilepticum retigabine;

het antihistaminicum rupatadine;

het antilipaemicum fenofibraat;

de antivirale middelen boceprevir en telaprevir;

het bloedglucoseverlagende middel linagliptine;

de cholesterolsyntheseremmer pitavastatine;

de directe trombineremmer apixaban;

de gonadoreline-agonist histreline;

de gonadoreline-antagonist abarelix;

de immunosuppressiva belatacept, belimumab, fingolimod en pirfenidon;

het kruidengeneesmiddel zaagbladpalm;

de NSAID’s broomfenac voor oculair gebruik en lornoxicam;

de oncolytica bendamustine, cabazitaxel, eribuline en ipilimumab;

het radiofarmacon fluorodopa F18;

de trombocytenaggregatieremmer ticagrelor.

Een aantal stoffen is opnieuw opgenomen, namelijk bismutoxide, triamcinolonhexacetonide, dexmedetomidine en de radiofarmaca fludeoxyglucose F 18, technetium Tc 99m mertiatide en technetium Tc 99m pyrofosfaat.

Grondige groepsherziening

De volgende groepen zijn grondig herzien.

Allergenen; er is een nieuwe subgroep Huidallergenen gevormd die de bestanddelen bevat van de producten voor diagnostiek van contactdermatitis;

Antihormonen; dit is nu een subgroep van de Oncolytica geworden;

Antiretrovirale middelen; de naam van deze groep is gewijzigd naar Antivirale middelen bij HIV-infectie. Er zijn twee nieuwe subgroepen gevormd, namelijk Antivirale middelen bij hepatitis en Antivirale middelen bij influenza;

Corticosteroïden; deze groep heeft verschillende subgroepen gekregen naar toedieningsvorm en een subgroep Stoffen bij corticosteroïden, waar alle stofmonografieën onder vallen;

Hypofyse- en hypothalamushormonen;

Lokale anesthetica.

Nieuwe groepen zijn de Kruidenmiddelen, de Maculadegeneratiemiddelen en de Urologische middelen. De groep Urologische middelen is onderverdeeld in Urologische spasmolytica, 5α-Reductaseremmers en Fosfodiësteraseremmers.

De Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren is een nieuwe subgroep van de Calciumregulerende middelen.

Overzichten in het gemarkeerde gedeelte

Met ingang van 2012 zijn de overzichten ‘Farmaceutische ondernemingen’ en ‘Organisaties in de gezondheidszorg’ niet meer opgenomen in het Informatorium. Doordat het boek 1x per jaar wordt uitgegeven, zijn deze overzichten al snel niet meer actueel. Ook bleken de overzichten in de praktijk relatief weinig gebruikt te worden. De contactgegevens van farmaceutische ondernemingen zijn te vinden op de KNMP Kennisbank > Prijs en Logistiek > G-Standaard Bedrijven. Actuele contactgegevens van organisaties in de gezondheidszorg zijn te vinden op internet.

 

Rectificatie

Er staat helaas een foutje in de monografie van glycopyrronium op bladzijde 1036.

In de rubriek Dosering bij de indicatie ‘Pre-operatief of intra-operatief bij speekselvloed’ staat bij de intraveneuze/intramusculaire dosering voor volwassenen vermeld ‘max. 400 mg per keer’.

Dit moet zijn ‘max. 400 μg per keer’ of ‘max. 0,4 mg per keer’. Wij verzoeken u dit handmatig in het nieuwe boek te corrigeren. Op de KNMP Kennisbank en op IM Mobiel is deze fout al gecorrigeerd.

Document acties

Back to top