Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LNA-helpdesk onder de loep

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

PW Magazine 06, jaar 2012 - 10-02-2012 | door Marijn Westphal
Eind 2011 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de LNA-helpdesk onder bijna honderd apotheken. We werden met een acht als rapportcijfer beloond. Het is belangrijk om feedback te krijgen zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Uit het onderzoek is gebleken dat er een grote mate van tevredenheid is over de openingstijden, bejegening, snelheid van afhandeling van de vragen en de deskundigheid van de helpdeskmedewerkers.

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat het nog niet bij iedereen bekend is waarbij de LNA-helpdesk kan ondersteunen. En is er nog onbekendheid over het feit dat apotheken die geen bereidingsmodule afnemen, tegen betaling bereidingsinformatie kunnen ontvangen.

LNA-helpdesk

De LNA-helpdesk beantwoordt vragen die rechtstreeks uit de praktijk van openbare apotheken en ziekenhuisapotheken komen. Van oudsher associëren apothekers het LNA en de LNA-helpdesk vooral met vragen over apotheekbereiding en geneesmiddelanalyse. De LNA-helpdesk beantwoordt daarnaast ook vragen op het gebied van productzorg. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat dit niet bekend is bij alle apotheken.

Jaarlijks worden ongeveer 5000 vragen op het gebied van productzorg, apotheekbereiding, analytisch onderzoek en controle van geneesmiddelen beantwoord.

Productzorg

Met productzorg hebben apothekers, bereidend én niet-bereidend, uit eerste én tweede lijn, dagelijks te maken. Het is het zorgen voor een goed geneesmiddel tot aan het moment van toedienen. Vragen over productzorg gaan bijvoorbeeld over het voor toediening gereedmaken en terhandstellen van geneesmiddelen, beschikbaarheidsproblemen met geneesmiddelen, arbozaken en wet- en regelgeving. De veelvoorkomende vragen op dit gebied zijn terug te vinden in verschillende uitgaven, zoals de LNA-procedures, Oralia VTGM, Parenteralia VTGM, Farmanco en RiFaS. Na het raadplegen van deze uitgaven kunnen er nog vragen overblijven, waarvoor de helpdesk is ingericht. In 2011 kreeg de helpdesk vragen over productzorg als:

• Heeft een niet-bereidende apotheek voor het aanmaken van antibioticadranken toch een stofafzuigkast nodig?

• Welke alternatieven zijn er nu de flucloxacillinesuspensie (Floxapen) tijdelijk niet verkrijgbaar is?

• Welke bewaaradviezen kunnen we mensen geven die twee jaar naar de tropen gaan en malariamiddelen slikken?

• Moeten Opiumwetgeneesmiddelen in de apotheek achter slot en grendel bewaard worden?

Dienstverlening

Apotheken met zakelijke contributie (basismodule) zonder bereidingsmodule kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over productzorg en de farmacotherapeutische plaatsbepaling van apotheekbereidingen. Bereidingsinformatie is voor hen alleen beschikbaar tegen betaling.

Apotheken met zakelijke contributie inclusief bereidingsmodule en ziekenhuisapotheken met Pakket Z+ hebben recht op volledige dienstverlening door de LNA-helpdesk.

De LNA-helpdesk is op werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur bereikbaar per telefoon (070 3737370), mail (lna@knmp.nl) en fax (070 4274801).

Document acties

Back to top