Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker meerwaarde bij verminderde nierfunctie

Veld positief over nierfunctieproject

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door KNMP
Apothekers en de KNMP hebben het afgelopen jaar extra ingezet op medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. Apothekers die al langer met het onderwerp bezig waren en beginnende apothekers deelden kennis en werkten samen aan implementatie, instrumenten en meer bekendheid.

2012pw19p21Op veel plaatsen in Nederland voeren apotheekteams structureel medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden uit. Sommige al heel lang, andere sinds kort. Ruim 50 van deze apothekers werkten het afgelopen jaar samen in het nierfunctieproject. Een deel als deskundige en een deel als pilotapotheker. De betrokkenen wisselden kennis uit, gaven aan welke zaken ontwikkeld dienden te worden en werkten daaraan mee. Onlangs heeft de laatste bijeenkomst van het project plaatsgevonden en nu loopt de evaluatie. De reacties zijn positief. De nierfunctie is volgens de apothekers een belangrijke parameter bij medicatiebewaking waarop veel winst is te behalen voor de patiënt. Daarbij is het een uitgelezen onderwerp om toevoegde waarde te laten zien. De apothekers zijn ook positief over de aanpak binnen het project en de ontwikkelde instrumenten.

Toolkit verminderde nierfunctie

Op de KNMP Kennisbank onder het kopje Beleid en Organisatie subkop FPZ-handboeken kunnen apothekers een toolkit vinden. Deze toolkit bevat handvatten voor het opzetten van de farmaceutische zorg voor patiënten met verminderde nierfunctie. Ook zijn informatie over privacy en voorbeelddocumenten opgenomen.

Om te zorgen voor de benodigde kennis is er een KNMP KennisTest over Nierfunctie, een SBA Practinetcursus over Nieren en geneesmiddelen en een PAO Farmacie scholing Implementatie medicatieveiligheid bij verminderde nierfunctie.

Patiëntenmaterialen

Op suggestie van de apothekers zijn patiëntenmaterialen ontwikkeld. Zo is er een nieuwe publieksfolder Verminderde nierfunctie en medicijnen. Ook zijn er posters, een powerpointpresentatie voor gebruik in de publieksruimte van de apotheek en een patiëntenbrief ontwikkeld. Op Apotheek.nl is een thematekst over het onderwerp toegevoegd. Deze websitetekst kan door apothekers ook voor de eigen website gebruikt worden.

Samenwerking met andere disciplines

Aangezien medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden om samenwerking vraagt tussen alle betrokken partijen, is als onderdeel van het project een deskundigenoverleg in het leven geroepen. De deskundigengroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het NHG, de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nierstichting, de Kwaliteitscommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, een klinisch chemicus, de voorzitter van de Stuurgroep Samenwerking KNMP-NVKC-NVZA, een vertegenwoordiger van de NVZA SIG Nefrologie, praktijkapothekers en een deskundige vanuit het KNMP-bureau. Deze groep zal aanbevelingen doen over uitdagingen en kansen met betrekking tot het onderwerp. Tevens wordt gewerkt aan een overzicht van de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen in de verschillende stadia in het zorgproces.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Medicatiebewaking o.b.v. nierfunctiewaarden via nierfunctie@knmp.nl.

Document acties

Back to top