Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inzendingen FPZ-prijs bekend

Nieuwe dimensies toegevoegd aan farmaceutische zorg

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door KNMP
“We hopen op innovatieve verrassingen”, vertelde een jurylid van de FPZ-prijs in PW 41. Eind november boog de jury zich over de dertien inzendingen en concludeerde dat dit gelukt is. Centrale thema’s dit jaar: medicatieveiligheid en zorg rond de grote aandoeningen diabetes, CVRM en COPD.

De jury is tevreden met de inzendingen. Marnix Westein, jurylid en apotheker bij de KNMP: “De belangrijke zorgbrede thema’s medicatieveiligheid en (keten)zorg voor mensen met een chronische aandoening zien we terug in vrijwel alle inzendingen. We merken dat deze thema’s apothekers stimuleren om hun zorgverlening zowel te verbreden als te verdiepen. Zo zien we experimenten met een verbreding van de publieksfunctie van de apotheek op het gebied van voetcontrole, voedingsadvies, bloeddrukmeting en preventie van medicijnvergiftigingen bij kinderen.” 

Verdieping zorg

“Ook op het gebied van ICT-ondersteuning voor patiënten proberen apothekers bij te dragen”, gaat Westein verder. “Door het aanbieden van slimme medicijndoosjes met sms-functie aan patiënten met diabetes type 2 of door het organiseren van tele-medicine oplossingen voor patiënten in de thuiszorg. De verdieping van de zorg vanuit apothekers wat betreft medicatieveiligheid uit zich onder andere in de medicatieverificatie op afdelingen in het ziekenhuis, de identificatie van risicopatiënten als het gaat om het voorkomen van medicatie-incidenten, verbetering van de bewaking op contra-indicaties en verminderde nierfunctie en het voorkomen van bijwerkingen bij gebruik van bijvoorbeeld antibiotica.”

In al deze initiatieven komt volgens Westein naar voren dat de samenwerking met andere partijen in de zorg steeds belangrijker wordt. “Bij ongeveer de helft van de initiatieven werkt de apotheker samen met andere partijen zoals thuiszorg, huisartsen, ICT-organisaties en zorgverzekeraars.” 

Geen record

Het record van 26 inzendingen van vorig jaar is niet verbeterd. Teleurstellend? Westein: “We kregen nu dertien inzendingen. Apotheken hebben het druk op veel fronten. Dat zie je hierin terug. Het is wel begrijpelijk. Het is ook nog steeds zo dat de meeste apotheken hun eigen FPZ-project financieren. Slechts twee inzendingen dit jaar mogen rekenen op financiële steun van externen. Overigens hebben wij als jury de indruk dat lang niet alle mooie initiatieven van apotheken in Nederland worden ingezonden.” 

Overzicht inzendingen

Begin februari maakt de jury de nominaties bekend. De prijsuitreiking vindt plaats op 15 maart tijdens de KNMP wetenschapsdag in Utrecht. Op onze website kunt u nu al een overzicht van alle inzendingen vinden van de FPZ-prijs 2011. Kijk op www.knmp.nl onder ‘samenwerken & kennis delen’.

Document acties

Back to top