Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieveiligheidsladders, waar staat u?

Hoe hoger op de ladder hoe pro-actiever u bent

PW Magazine 45, jaar 2012 - 09-11-2012 | door KNMP
De KNMP heeft medicatieveiligheidsladders ontwikkeld die overzicht én inzicht geven in de te nemen stappen om de medicatieveiligheid nog verder te verbeteren. Hoe hoger u op de medicatieveiligheidsladder staat, hoe pro-actiever u bent.

Medicatieveiligheid is en blijft een belangrijk speerpunt van de KNMP. De apotheker speelt hierin als geneesmiddelenexpert uiteraard een cruciale rol. De KNMP heeft medicatieveiligheidsladders ontwikkeld op gebied van:

• Overdracht van medicatiegegevens

• Leren van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie

• Patiënt specifieke medicatiebewaking op basis van nierfunctie

• Medicatieveiligheid in de Care

2012pw45p25

Medicatieveiligheid in de Care

Als voorbeeld hierbij de medicatieveiligheidsladder met betrekking tot Medicatieveiligheid in de Care.

De Veilige Principes in de medicatieketen voor de care sector is een praktisch document waarin staat benoemd wie in de keten waarvoor verantwoordelijk is voor de farmaceutische zorg. In wezen is de informatie in de Veilige Principes niet nieuw maar vormen een praktische weergave hoe er wordt gewerkt (of zou moeten worden gewerkt).

Bij veilige principes gaat het erom dat alle partijen die betrokken zijn bij de farmaceutische zorg in de care sector, zich bewust zijn van onveilige situaties in het proces. Over deze processen maken zij samen afspraken. Ook belangrijk is dat bij elke partij bekend is voor welk deel van het medicatieproces zij verantwoordelijk is. Een voorbeeld van een te maken afspraak is op welke wijze en op welk moment wijzigingen in medicatie in GDS plaatsvinden.

Het is belangrijk dat niet alleen éénmalig afspraken worden gemaakt maar dat de afspraken regelmatig geëvalueerd worden en aangepast worden aan de gewenste situatie. En dat er goede afspraken zijn over de randvoorwaarden. Overigens zal, als de Veilige Principes geen passend antwoord geven, uitgegaan moeten worden van de professionaliteit van de zorgverlener met in achtneming van redelijkheid en billijkheid.

Zo is het op dit moment niet mogelijk om in de avond-, nacht- en weekenduren, een nieuwe toedienlijst uit te draaien. Hiervoor moet, in onderling overleg, een tijdelijke oplossing worden gevonden waarbij de zorgmedewerker zijn werk kan doen en de cliënt niet de medicatie wordt onthouden.

Samen met de betrokken partijen in de care is een uniforme toedienlijst ontwikkeld, welke nu wordt afgestemd met (Z)AIS-leveranciers voor integratie in hun systemen.

En waar staat u op deze ladders? Kijk op: www.knmp.nl/medicatieveiligheid.

Voor meer informatie neemt u contact op met mevr. B.A.D. van Soest-Segers, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, mail: B.Van.Soest@knmp.nl.

Document acties

Back to top