Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe Richtlijn Uitvoering Euthanasie

PW Magazine 37, jaar 2012 - 13-09-2012 | door Annemieke Horikx
De KNMP en KNMG hebben eind augustus 2012 de Richtlijn Uitvoering Euthanasie en hulp bij zelfdoding gepubliceerd. Ook de bijbehorende vragenformulieren zijn herzien. Gezamenlijk invullen van de vragenformulieren is belangrijk om continue zorgvuldigheid en verbetering van de richtlijn te garanderen.

De richtlijn is een expert-based richtlijn. Dit betekent dat bij het opstellen met name gebruik is gemaakt van ervaringen uit het veld. Hiertoe zijn onder meer de vragenformulieren van artsen en apothekers, zoals ook opgenomen in de richtlijn, gebruikt.

In de richtlijn van 2012 is een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van de Standaard uit 2007. Zie hiervoor pagina’s 43 en 44 van de richtlijn. De expertgroep Euthanasie is met name geïnteresseerd in hoe de ervaringen van de wijzigingen in het veld is. Zo kan de expertgroep de nieuwe richtlijn continu evalueren en verbeteren. Daarom verzoeken wij apothekers ook om vanaf nu de nieuwe vragenformulieren te gebruiken.

Eén formulier voor de apotheker en één voor de arts

Zowel apotheker als arts kunnen een vragenformulier invullen. Dit kan anoniem gebeuren. Op beide formulieren wordt gevraagd naar de methode en middelen die zijn gebruikt bij de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Daarnaast wordt op het apothekersformulier gevraagd hoe en wie de spuiten of andere toedieningsmiddelen heeft bereid. Op beide formulieren kunnen apothekers en artsen aangeven in hoeverre over deze euthanasieaanvraag contact en overleg tussen beiden is geweest.

De vragenformulieren worden alleen gebruikt voor het continu evalueren en verbeteren van de richtlijn en gaan niet naar de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE).

Gezamenlijk invullen formulieren

De richtlijn adviseert om gezamenlijk de euthanasie voor te bereiden. Immers beiden worden niet dagelijks geconfronteerd met de uitvoering van euthanasie.

Ook is in de richtlijn het advies opgenomen om na afloop de uitvoering van euthanasie te evalueren. De vragenformulieren kunnen een leidraad zijn voor de evaluatie. De formulieren kunnen gelijktijdig en gezamenlijk worden ingevuld. Het gezamenlijk invullen kan mogelijk fouten voorkomen op het meldingsformulier voor de RTE die aan de arts ook vraagt welke methode, middelen en doseringen zijn gebruikt.

Er is een casus bekend waarbij de arts op het meldingsformulier voor de RTE fenobarbitaldrank had ingevuld in plaats van gebruikte pentobarbitaldrank. Dit was voor de RTE een reden om een motivatie aan de arts te vragen voor de afwijking van het advies zoals geformuleerd stond in de toenmalige Standaard Euthanatica. Door gezamenlijk de vragenformulieren van de richtlijn in te vullen wordt mogelijk voorkomen dat de arts, die wel de juiste methode en middelen heeft gebruikt, dit niet juist op het meldingsformulier voor de RTE invult.

De levenseindekliniek is 1 maart 2012 van start gegaan. Graag verzamelen wij uw ervaringen met de levenseindekliniek. De KNMP wil graag weten of de aanvraag voor euthanasie goed verliep en of er zaken waren waar u als apotheker tegenaan liep. Ook als u acute vragen heeft over euthanasie, schroom dan niet contact op te nemen met de KNMP.

U kunt mailen naar a.horikx@knmp.nl of bellen naar 070 3737 282.

 

  • Vul de vragenformulieren na afloop van euthanasie of hulp bij zelfdoding in
  • Gebruik hiervoor de nieuwe vragenformulieren
  • Vul gezamenlijk, apotheker en arts, de formulieren in

 

Zowel de richtlijn als de vragenformulieren zijn te downloaden via de website van de KNMP (www.knmp.nl/medicijnen-zorgverlening/overig/euthanasie) en de KNMG-site.

Document acties

Back to top