Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Negen leveranciers met predicaat betrouwbaar

Audits uitgevoerd bij leveranciers

PW Magazine 49, jaar 2010 - 10-12-2010 | door Oscar Smeets
De leden van de NVZA-werkgroep Beoordeling Toeleveran­ciers hebben in 2010 zes audits uitgevoerd bij leveranciers van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en medische bulkgassen. Airliquide, een leverancier van medische bulkgassen aan ziekenhuisapotheken, is nieuw opgenomen in de overzichtslijst.

2010pw49p29In artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet staat dat ‘deugdelijke bestanddelen’ worden gebruikt voor de samenstelling van geneesmiddelen bereid in de apotheek. De leveranciers van producten die in geneesmiddelen worden verwerkt, worden namens de gehele beroepsgroep geauditeerd. Apothekers werkzaam bij de KNMP en in ziekenhuisapotheken voeren deze audits gezamenlijk uit. De audit is samen met de ingangskeuring een middel om informatie over de deugdelijkheid te vergaren. 

Auditfrequentie

Audits worden eens per drie jaar uitgevoerd. De frequentie is hiermee in overeenstemming met de GMP-inspecties. De heparinevervuiling in 2008 gaf aanleiding om bij grondstofleveranciers eens per twee jaar audits uit te voeren. Een controlebezoek wordt tussentijds uitgevoerd indien de bevindingen tijdens de audit daar aanleiding toe geven. 

Auditrapporten en toetslijsten

In het verleden werden auditrapporten in twee versies gemaakt: de volledige versie die door de apotheker bij de toeleverancier was op te vragen en de verkorte versie die op internet werd gepubliceerd. Uit oogpunt van transparantie zijn van de audits die vanaf 2009 zijn uitgevoerd volledige rapporten beschikbaar. De apotheek moet op basis van de informatie van het auditteam zélf conclusies trekken over zijn toeleverancier, deze schriftelijk vastleggen en zijn inkoop- of keuringsbeleid daarop afstemmen. De meest recente versies van de toetslijsten (herzien in juni 2010) en auditrapporten zijn te raadplegen via www.knmp.nl of via het Kennisplein van de NVZA. In beide gevallen is een wachtwoord nodig om toegang te krijgen. 

Originele fabrikant

De wetgeving vraagt openbaarheid van de naam van de originele fabrikant van de grondstof. Duchefa vermeldt de naam van de originele fabrikant op het analysecertificaat. Bij Fagron en Spruyt hillen is deze op verzoek beschikbaar. Meer informatie (zoals GMP-status van de fabrikant of gehalte residu oplosmiddelen) is in overleg ook te verkrijgen bij de eigen grondstofleverancier. 

Betrouwbaar

Overzichtslijst van toeleveranciers met predicaat betrouwbaar:

Grondstoffen: Duchefa Haarlem (met label Duchefa), Fagron Nieuwerkerk aan den IJssel (met label Fagron), Fagron Services Uitgeest (onder diverse labels), Spruyt hillen IJsselstein (met label Bufa).

Verpakkingen; Aluglas Uithoorn, Blockland IJsselstein, Pont Packaging Almere, Spruyt hillen IJsselstein.

Medische bulkgassen; Airliquide Eindhoven, Linde Gas Therapeutics Eindhoven.

Document acties

Back to top