Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Stage lopen bij de KNMP

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door Marleen Thiers, Leonie Hendriks
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van het apothekersvak is praktijkonderzoek onmisbaar. Stagiairs kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Tegelijkertijd profiteren zij van de bij de KNMP beschikbare netwerken en expertises.

2012pw26p37Lacunebak

Op dit moment gebeurt veel binnen het apothekersvak. Dit levert een hoop vragen op zoals: ‘Hoe organiseren apothekers medicatiebewaking met nierfunctiewaarden?’ en ‘Welke kosten en baten zijn hiermee verbonden?’ of ‘Hoe communiceren apothekers met huisartsen?’en ‘Welke ideeën zijn er om de communicatie efficiënter te maken?’ Voor het beantwoorden van deze vragen uit de zogenoemde ‘lacunebak’ biedt de KNMP aan masterstudenten onderzoeksstages aan.

Onderzoeksprojecten

Marleen Thiers is masterstudent Health Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze master richt zich op het beleid en de organisatie van de gehele gezondheidszorg. Léonie Hendriks is masterstudent Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Voor het behalen van hun diploma lopen zij een onderzoeksstage van zes maanden.

Marleen onderzoekt de randvoorwaarden en werkprocessen van medicatiebewaking met behulp van nierfunctiebepalingen en de hieraan gerelateerde opbrengsten en kosten. Haar resultaten zullen leiden tot aanbevelingen voor apotheken die hier nieuw mee starten. Ook wil zij de hiermee gemoeide kosten ten opzichte van de opbrengsten als gevolg van het handelen van de apotheker in kaart brengen.

Leonie onderzoekt hoe de communicatie tussen het apotheekteam en de huisarts verloopt bij medicatiebewakingsignalen waarbij afstemming met de huisarts voor aflevering nodig is. Huisartsen en apothekers vinden op dit moment de communicatie inefficiënt en voor verbetering vatbaar. Na evaluatie van een landelijke enquête zal haar onderzoek inzicht geven in de gang van zaken in de verschillende apotheken en verbetervoorstellen leveren.

Win-win

Een onderzoek begint met inwerken in het onderwerp door de beschikbare literatuur te bestuderen. Daarnaast zijn er bij de KNMP diverse inhoudsdeskundigen graag bereid om de stagiaires wegwijs te maken. Via het KNMP-netwerk konden Marleen en Leonie verschillende apotheken bezoeken. De bezochte apothekers maakten tijd vrij om de stagiairs rond te leiden en hun werkwijze uit te leggen. De informatie die zij van deze apothekers en andere medewerkers gekregen hebben, waren onmisbaar voor hun onderzoek.

Ook was was het erg leerzaam om een half jaar ‘mee te draaien’ en te zien wat een brancheorganisatie eigenlijk doet. Met hun onderzoeksverslagen zullen straks een aantal vragen uit de KNMP lacunebak beantwoord zijn. En voor Marleen en Leonie is de master bijna behaald.

Document acties

Back to top