Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmanco: heeft u ook een manco?

Beschikbaarheid geneesmiddelen

PW Magazine 47, jaar 2012 - 23-11-2012 | door Doerine Postma
Farmanco is de internetsite van de KNMP met informatie over geneesmiddelen, verpakkingen en grondstoffen die niet beschikbaar zijn. De site is te benaderen via www.farmanco.knmp.nl. Voor het achterhalen van beschikbaarheidsproblemen zijn wij afhankelijk van het veld: apotheken die problemen melden via het meldingsformulier.

2012pw47p29Farmanco bestaat nu ruim acht jaar en heeft inmiddels melding gemaakt van beschikbaarheidsproblemen met ruim 1500 geneesmiddelen. Dit zijn problemen die speelden bij de fabrikant (dus niet bij de groothandel) en langer dan twee weken duurden. Daarnaast is nog melding gemaakt van de niet-beschikbaarheid van bijna tweehonderd grondstoffen. Ook met deze producten kunnen problemen optreden.

Helaas nemen de beschikbaarheidsproblemen met geneesmiddelen alleen maar toe (zie pagina 14). In de dagelijkse praktijk kost het veel tijd om te achterhalen wat er precies aan de hand is en hoe lang het waarschijnlijk gaat duren. Farmanco onderzoekt beschikbaarheidsproblemen centraal en streeft ernaar om binnen 24 uur na de melding een uitgewerkte casus te publiceren.

Farmanco pleegt dagelijks onderhoud en controleert of verwachte data door de leverancier worden gehaald. Helaas komt het met enige regelmaat voor dat de verwachte leverdatum verschoven wordt. We realiseren ons dat dit voor apotheken heel vervelend is om terug te communiceren naar een patiënt of voorschrijver.

Substitutie

Als één of meerdere preparaten in dezelfde farmaceutische vorm en met hetzelfde bestanddeel bij andere leveranciers wel beschikbaar zijn, komen de gegevens over de oorzaak, de verwachte datum en een oplossing in de vorm van substitutie op Farmanco te staan.

Farmacotherapeutische alternatieven

In ongeveer een derde van de gevallen kan niet eenvoudig overgestapt worden naar een substitutiepreparaat. Redenen hiervoor kunnen zijn dat dit geneesmiddel uit het buitenland gehaald of bereid moet worden. Bij een kwart van alle beschikbaarheidsproblemen wordt het advies gegeven over te stappen op een farmacotherapeutisch alternatief, bedoeld voor dezelfde indicatie, maar met een ander werkzaam bestanddeel. Bij de advisering op basis van standaarden of meningen van experts speelt KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum een cruciale rol. Het vermelden van een farmacotherapeutisch alternatief duurt veelal langer dan 24 uur. We geven dan een datum aan waarop het alternatief op de site vermeld zal staan.

Meldingsformulier

Voor de signalering van beschikbaarheidsproblemen baseren wij ons op de meldingen die bij ons gedaan worden. Veelal ontvangen wij meldingen van openbare en ziekenhuisapotheken. Sommige fabrikanten melden rechtstreeks bij ons. De link naar het ‘meldingsformulier’ vindt u rechtsboven op de Farmanco-website. We vragen de melder de productomschrijving, eventuele aanvullende informatie en de persoonlijke contactgegevens in te vullen. De laatstgenoemde gegevens gebruiken we enerzijds om eventueel contact op te nemen bij onduidelijkheden en anderzijds om onze bevindingen terug te koppelen.

Is een geneesmiddel niet beschikbaar en staat het nog niet op Farmanco? Meld het ons dan zodat we u en uw collega’s verder kunnen helpen.

Document acties

Back to top