Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieoverdracht praktisch beschouwd

Vragen en antwoorden in het juridische kader

PW Magazine 38, jaar 2012 - 21-09-2012 | door Ka-Chun Cheung
Naar aanleiding van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten hebben zorgverleners veel praktische vragen over medicatieoverdracht. De richtlijn geeft daarop niet direct een antwoord. Een juridische expertgroep heeft 57 vragen en antwoorden gebundeld in een ‘Juridisch kader’.

Juridisch kader

Ter ondersteuning van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is er een ‘Juridisch Kader Overdracht van medicatiegegevens voor zorgverleners’ opgesteld door juridische experts, waaronder mr. Jurriane Rendering van de KNMP. In 57 vragen en antwoorden komen alle juridische aspecten van de overdracht van medicatiegegevens aan bod. Het juridische kader voor zorgverleners is beschikbaar via de KNMP website (zie: Medicijnen & zorgverlening > Medicatieveiligheid > Medicatieoverdracht > Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten).

Kern van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is dat de zorgverlener een actueel overzicht van de medicatiegegevens heeft op het moment dat de patiënt wordt behandeld. Daarnaast heeft de zorgverlener de verplichting om het verkrijgen en het overdragen van medicatiegegevens vast te leggen. Hierbij komen de volgende vragen naar voren:

• Wie is waarvoor verantwoordelijk?

• Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

• Hoe moet de toestemming van de patiënt geregeld worden?

De antwoorden worden aan de hand van voorbeelden nader toegelicht. In het juridische kader worden de verantwoordelijkheden van de bij de overdracht van medicatiegegevens betrokken beroepsbeoefenaren besproken en aan de hand van voorbeelden nader toegelicht.

Vragen en antwoorden

Om een indruk te geven welke 57 vragen zijn uitgewerkt, staat hieronder een aantal vragen met antwoorden.

Geldt de verplichting tot het volgen van de richtlijn altijd en in alle omstandigheden?

Nee, een zorgverlener is niet altijd verplicht om volgens de bepalingen in de richtlijn overdracht van medicatiegegevens te handelen. Een verantwoorde en goede zorgverlening kan juist een reden (voldoende en gemotiveerde redenen) zijn om van de richtlijn af te moeten wijken.

Kan ik de informatie die de patiënt geeft altijd volledig vertrouwen?

Nee, de zorgverlener heeft de patiënt als eerste en belangrijke informatiebron, maar de zorgverlener mag niet enkel en alleen vertrouwen op de informatie van de patiënt. Er moet, voor zover dat mogelijk is, worden gecontroleerd of de gegevens die de patiënt verstrekt waar zijn en vooral of de gegevens volledig zijn.

Is een apotheker verplicht om gegevens die een andere apotheker aanlevert in het dossier van een patiënt te verwerken?

Ja, de apotheker is verplicht om de actuele gegevens in het dossier op te nemen. Ontvangt een apotheker een bericht tot wijziging van het medicatieoverzicht, dan is de ontvangende apotheker verplicht om dit in het dossier te verwerken ondanks dat er op dat moment geen medicatie aan de patiënt wordt afgeleverd. De gegevens moeten wel worden gecontroleerd op juistheid voordat ze worden overgenomen.

Mag ik alle gegevens die bekend zijn van de patiënt overdragen aan een andere zorgverlener?

Nee, er mogen alleen gegevens worden overgedragen die van belang zijn voor de medicatieverstrekking en medicatiebewaking.

Document acties

Back to top