Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bevorder therapietrouw bij bisfosfonaatgebruikers

De rol van de apotheker

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door Ka-Chun Cheung
De therapietrouw onder bisfosfonaatgebruikers is zeer wisselend. Patiënten kunnen verschillende redenen hebben om voortijdig te stoppen met de behandeling, ook in het eerste gebruiksjaar. Welke farmaceutische zorg en mogelijkheden heeft een apotheekteam om deze groep patiënten te begeleiden?

Therapietrouw omvat compliance (regelmaat en juiste inname van medicatie) en persistentie (duur van behandeling). Persistentie voor osteoporosemedicatie is circa 53% voor zes maanden medicatie en neemt af naar 43% voor 1-2 jaar medicatie. Daarentegen is de compliance hoog (93%) [1].

Therapietrouw verbeteren

Er zijn verschillende initiatieven van apotheken om de therapietrouw van osteoporosemedicatie te verbeteren. De MeMO-strategie [2] bestaat uit gestandaardiseerde medicatiebegeleiding ondersteund door het AIS en actieve opsporing van suboptimale farmacotherapie. Met een nulmeting en monitoring is aangetoond dat de MeMO-strategie de therapietrouw significant verhoogt. Een ander praktijkvoorbeeld is afkomstig van de ASTAR-samenwerking [3]. Hierbij is de MeMO-strategie toegepast met een aantal extra interventies. Zoals het toevoegen van calcium en/of vitamine D, het toevoegen van bisfosfonaten bij langdurig gebruik van corticosteroïden, maar ook het tijdig beëindigen van bisfosfonaten.

Zorgactiviteiten

Beide praktijkvoorbeelden leverden de volgende zorgactiviteiten op: schriftelijk en mondeling informeren bij het eerste recept, evalueren bij het tweede recept, monitoren van het geneesmiddelengebruik, interveniëren bij patiënten die het gebruik zonder duidelijke reden niet continueren, interveniëren bij langdurige corticosteroïdengebruikers zonder bisfosfonaten, bisfosfonaatgebruikers kenmerken met een theoretische einddatum, bisfosfonaatgebruikers kenmerken als zij dit gebruiken vanwege corticosteroïden­gebruik, actief vragen naar de dagelijkse inname van calcium en/of vitamine D, en calcium- en/of vitamine-D-gebruik adviseren.

SFK-webrapportage

De SFK-webrapportage ‘Corticosteroïden search’ is te gebruiken om de volgende zorgactiviteiten uit te voeren:

• Patiënten die langdurig met hoge doseringen corticosteroïden worden behandeld en geen bisfosfonaten krijgen, aan de patiënt en arts voorleggen voor preventie met bisfosfonaten.

• Patiënten die waarschijnlijk ter preventie van osteoporose met hormonen worden behandeld, aan de patiënt en arts voorleggen voor een preventie met bisfosfonaten.

• Patiënten bij een vervolguitgifte van corticosteroïden extra advies en informatie geven over leefregels en eventueel suppletie met calcium of vitamine D.

• Bewaken dat patiënten bisfosfonaten niet langer gebruiken dan vijf jaar.

• Bewaken dat patiënten die bisfosfonaten in het kader van een corticosteroïdbehandeling verkrijgen, het gebruik van bisfosfonaten ook staken als zij stoppen met corticosteroïden.

Document acties

Back to top