Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vastleggen van zorg meer dan ooit belangrijk

‘Registreren van farmaceutische zorg’

PW Magazine 08, jaar 2012 - 24-02-2012 | door Nicolette van Horssen
Apotheken mogen per 1 januari verschillende prestaties in rekening brengen bij de patiënt of de zorgverzekeraar. Een goede vastlegging van geleverde zorg vergemakkelijkt het aantoonbaar maken ervan.

2012pw08p25Het op gestructureerde wijze vastleggen van zorggegevens op patiëntniveau bevordert continuïteit in de zorgverlening aan de patiënt. Daarnaast maakt het de door de apotheek geleverde zorg zichtbaar, zowel voor interne doeleinden (een efficiënte overdracht van gegevens binnen de apotheek) als voor externe doeleinden (bijvoorbeeld voor declareerbare zorg, indicatoren).

Het ZorgRegistratieSysteem (ZRS) bestaat al enkele jaren en heeft in die periode een aantal verbeteringen ondergaan. Zo wordt sinds eind 2008 de adviestekst van medicatiebewakingsignalen opgeknipt in tekstblokken die gekoppeld worden aan de bijbehorende vastlegging in het ZRS; door het plaatsen van een vinkje liggen de afhandeling en de onderbouwing daarvan vast. Inmiddels zijn een groot aantal medicatiebewakingteksten voorzien van deze koppeling met ZRS: in totaal ruim 500 teksten, wat overeenkomt met ruim 90% van de in de apotheek gegenereerde signalen. In 2012 worden de ZRS-koppelingen met de contra-indicatieteksten onder handen genomen.

Opschoning ZRS 2011

Met het oog op de prestatiebekostiging en de tabel verrichtingen farmaceutische zorg, is begin 2011 besloten het ZRS opnieuw in te richten voor de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel: de aanleidingen patiënt, arts en apotheek. Deze aanleidingen werden (in tegenstelling tot de aanleiding medicatiebewakingsignaal) nog weinig gebruikt, met name omdat de vastlegging te ingewikkeld was. Een boomstructuur met te weinig opsplitsing zorgde voor nog te veel keuzes. De ‘oude’ boomstructuur is gehandhaafd, maar de indeling van het ZRS is gewijzigd. Onder de aanleidingen zijn meer subaanleidingen opgenomen waardoor de gebruiker sneller door de takken geleid wordt en makkelijker keuzes kan maken (zie casus in kader).

Naast de structuur en de vulling van het ZRS is de functionaliteit in het AIS belangrijk om snel en gemakkelijk de juiste gegevens te kunnen vastleggen. De diverse softwarehuizen hebben dit deel van het ZRS verschillend ingebouwd. Grofweg zijn er twee methoden te onderscheiden: de ‘oude’ methode waarin de boomstructuur stapsgewijs wordt doorlopen (aanleiding, subaanleiding, analyse, subanalyse, actie, subactie) en de methode die gebruik maakt van een zoekfunctie. Na het invoeren van een zoekterm op de uitgevoerde zorgactie selecteert u de gewenste actie, waarna de bijbehorende volledige ‘takken’ verschijnen waaruit u de juiste combinatie aanleiding, subaanleiding, analyse, subanalyse selecteert.

Voor vragen over het ZRS in uw AIS kunt u terecht bij uw softwarehuis. Voor vragen over de structuur en inhoud van het ZRS: zrs@knmp.nl.

 

Casus: Opname ziekenhuis

1. Een patiënt vraagt in de apotheek om een medicatieoverzicht voor zijn geplande opname in het ziekenhuis. U draait het overzicht uit en bespreekt met de patiënt de gegevens, werkt het overzicht bij en geeft dit mee.

2. Het ziekenhuis belt u met het verzoek een medicatieoverzicht van een zojuist opgenomen patiënt te sturen.

Vastlegging (aanleiding, subaanleiding, analyse, subanalyse, actie, subactie):

1. Patiënt, vraag met betrekking tot (beheer) medicatiegegevens, ingegrepen, patiënt wenst medicatieoverzicht voor ziekenhuisopname

- overige zorg verstrekt: medicatiegesprek gevoerd.

- zorgdocument op naam afgeleverd: actueel medicatieoverzicht verstrekt.

2. Arts, vraag met betrekking tot (beheer) medicatiegegevens, ingegrepen, patiënt behoeft medicatieoverzicht voor ziekenhuisopname

- zorgdocument op naam afgeleverd: medicatieoverzicht verstrekt.

Desgewenst kunnen bijzonderheden in vrije tekst worden toegevoegd.

Document acties

Reacties

24-02-2012 15:58
D.T. Hendriksz zegt:

Voor al deze prestaties worden de openbare apotheken niet gecontracteerd. Volstaan kan dan ook worden met het verstrekken van een medicatie overzicht. Werken volgens contract is de nieuwe tijd.
De KNMP doet er beter aan te komen met een historische taxe om de bevroren prijzen te kunnen controleren en voor een ZRS voor de Ter Hand Stelling. Dat is de enige prestatie die verzekeraars tegen betaling contracteren en zij denken dat THS gelijk is aan het UPS Postpakket Tarief. De economen van de verzekeraars laten zien dat bij THS een enorme activiteit en daarmee kosten zijn gemoeid kan helpen om hun kijk op het werk van de openbare apotheek ten goede te wijzigen en de toegevoegde waarde van de apotheek naar voren te brengen.
THS met de Baxter is ook hard toe aan een ZRS: wat komt er kijken bij het maken, wijzigen, stoppen, starten e.d. van een Baxter. Het ontgaat de verzekeraars nog steeds. Zie de Menzis apotheker Julius ten Dam. We zien de nieuwe casussen in vertrouwen tegemoet.

Back to top