Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanmelding als lid

Personalia

PW Magazine 11, jaar 2012 - 16-03-2012 | door KNMP
Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

Mw. I.M.E. Boiten, Noord; S.D. Borgsteede, Midden; Mw. A.M.J.M.P. van Gorp, Zuidwest II; Mw. M.J.J. Groen, Zuidwest I; Mw. E.C. Hadimoeljono, Noordwest I; Mw. R.H. Herzog, Midden; Mw. W.O.M. Jama, West; J.R. Punt, Midden; Mw. H. Westerink, Zuidoost II; Mw. A. Yilmaz, Midden; Mw. C.F. Zuidberg, Midden; Mw. S. Akhtar, Zuidwest I; Mw. N. Bouwman, West; Mw. H. Chao, Middenzuid; G.J. Dannijs, Noordwest I; Mw. K.H.J.W. Dings, Middenzuid; Mw. R. Kazzaz, Noordwest I; F.J. Korving, Noordwest II; Mw. F.J.E. Lubberman, Oost; F.T.J.M. van Meijl, Oost; F.F.J. van Toly, Oost; Mw. S. Wassenaar, Midden.

Document acties

Back to top