Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Online veel vragen over medicijngebruik

Analyse van vragen op apotheek.nl

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door Anneloes de Bruin en Lisanne Reijntjes
Patiënten willen graag weten of een combinatie van medicijnen verantwoord is en welke bijwerkingen ze kunnen verwachten. Regelmatig hebben patiënten ook vragen over de verkrijgbaarheid en over het preferentiebeleid. Dat komt naar voren uit een analyse van de vragen die mensen stellen op de site apotheek.nl.

Veelvoorkomende vragen

De meeste vragen aan de online vragenservice van apotheek.nl hebben te maken met ‘medicijnen en medicijngebruik’ (14%), ‘interacties en contra-indicaties’ (10%), bijwerkingen (9%) en apotheekzaken (9%). ‘Mag ik een tablet Champix (1 mg) breken? En is dit geneesmiddel te combineren met prednison? Dekt mijn verzekering ook de kosten?’

Anticonceptie is ook een van de veelvoorkomende thema’s waarover vragen gesteld worden (5%). ‘Ik ben na mijn bevalling op een willekeurig moment met de anticonceptiepil begonnen (er heeft nog geen menstruatie plaatsgevonden). Vanaf wanneer is de pil veilig?’

Andere onderwerpen waar veel vragen over binnenkomen zijn huid (5%), infecties (4%), psychische klachten (3%) en hart en bloed(vaten) (3%). Vrouwen stellen – zoals verwacht – de meeste vragen over anticonceptie, zwangerschap en pijn, terwijl mannen meer vragen stellen over psychische klachten, medicijngebruik en (financiële) apotheekzaken.

De informatie uit deze analyse wordt gebruikt om de website apotheek.nl te verbeteren. Patiënten die meer willen weten over medicijnen en gezondheid kunnen met vragen terecht op apotheek.nl. Een poule van openbare apothekers die aangesloten zijn bij de service, beantwoordt deze via e-mail. Sinds januari 2010 kwamen er bijna 12.000 vragen binnen bij deze ‘webapotheker’.

Vragenstellers

Bij het stellen van een vraag kan de patiënt zijn/haar geslacht en leeftijd invullen. Uit de analyse komt naar voren dat vrouwen het vaakst (72%) een vraag stellen. Deze vrouwen vallen over het algemeen in de leeftijdscategorie van 20-29 jaar en 50-59 jaar. Onder de mannen stelden vooral 60-69-jarigen vragen.

Patiënten stellen gedurende het jaar elke maand ongeveer evenveel vragen. Het gemiddelde aantal vragen per dag is ongeveer twaalf. Patiënten stellen de vragen met name aan het begin van de week. In het weekend is dit aantal opvallend minder. Patiënten kunnen op elk moment van de dag contact zoeken met een webapotheker. Dit gebeurt vaak tijdens kantooruren (62%) en voor een deel ’s avonds (25%). Een enkeling (4%) stelt zijn vraag ook midden in de nacht.

Antwoorden

Op 90% van de onderzochte vragen geeft de webapotheker binnen vier werkdagen antwoord. Sommige patiënten verwachten een diagnose van de webapotheker, maar dit ligt niet in zijn vakgebied. De webapotheker verwijst in dit geval naar een huisarts of specialist, en soms de eigen apotheek. Voor meer informatie worden vaak websites aangeraden ter achtergrondinformatie.

Document acties

Back to top