Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herziene richtlijn Osteoporose bijna klaar

Taak apotheker bij therapietrouw osteoporosepatiënt

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door KNMP
De herziene richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie gaat bijna de autorisatiefase in. Zodra deze definitief is, geldt de richtlijn voor alle beroepsgroepen. Deze bevat ongeveer 190 pagina’s en een samenvattingskaart van 2 A4'tjes. De focus voor apothekers is echter duidelijk: therapietrouw.

2010pw48p43Wat gaan apothekers merken van deze richtlijn? “Twee punten zijn nieuw; namelijk het gestelde maximum aan calciumtabletten en de therapietrouw”, legt apotheker Monique Groen van de KNMP uit. “Mensen die voldoende melk drinken, hoeven geen calcium te slikken. Dat is duidelijk, de therapietrouw is een lastige. We weten via de osteoporosevereniging dat veel patiënten niet therapietrouw zijn. Waarom is nog onbekend. Onderzoek hiernaar zou een goede eerste stap zijn.” Volgens Groen leent de tweede uitgifte na veertien dagen zich hier goed voor. “Vraag hoe de therapie bevalt. Het lastige van deze medicatie is dat je niet direct de gevolgen merkt. Botontkalking voel je niet, je merkt het pas als je iets breekt. Therapie-ontrouw leidt dus tot een groter risico, dat moeten we aan patiënten duidelijk maken.” Lees ook meer over therapietrouw bij osteoporose op pagina 45.

Discussie

Groen vertegenwoordigt namens de KNMP het belang van de apotheker in de werkgroep van het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO). Dit kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg organiseerde sinds december 2008 zo’n veertien bijeenkomsten waarin de verschillende hoofdstukken van de richtlijn en negen uitgangsvragen zijn besproken. Afgelopen zomer ging de commentaarfase in. De KNMP coördineerde dit voor apothekers; zeventien apothekers reageerden schriftelijk en veertien namen deel aan de richtlijn-bijeenkomst op 27 september.

“Ze stelden kritische vragen, ook over de diagnosestelling”, vertelt Groen over de bijeenkomst. Hierbij waren zo’n 120 mensen uit alle beroepsgroepen aanwezig; van reumatologen tot apothekers en bedrijfsartsen. De discussie leidde tot het verduidelijken van bepaalde teksten. “Ik merkte wel dat bij specialisten niet altijd goed bekend is wat de apotheek aan patiëntenzorg doet.”

Het CBO verwerkt het commentaar en legt dan de richtlijn ter goedkeuring voor aan de verschillende wetenschappelijke verenigingen zoals de KNMP. Naar verwachting is deze fase begin volgend jaar afgerond. “En dan duurt het waarschijnlijk wel vijf of zes jaar voordat de volgende herziening start.” De richtlijn geldt voor iedereen. “Dit is evidence-based medicine. Je moet als zorgverlener goede argumenten hebben om hiervan af te wijken.”

Positie versterken

Gaat er nog meer gebeuren op osteoporosegebied? Groen: “Er komt nog een patiëntenversie van de richtlijn, die in het herziene zorgboek van Stichting September wordt gepubliceerd. Ook komt er een keuzehulp met een vragenlijst die patiënten zelf kunnen invullen om te zien of ze wel medicatie nodig hebben.” Daarnaast wil Groen de positie van apothekers bij patiënten versterken. “Ik zit daarom in de Raad van Experts van de patiënten-vereniging, een soort medische adviesraad.”

Document acties

Back to top