Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

www.apotheek.nl voor patiënt én apotheek

5,3 miljoen unieke bezoekers per jaar

PW Magazine 20, jaar 2012 - 16-05-2012 | door KNMP
www.apotheek.nl is meer dan alleen een website voor patiënten. U kunt apotheek.nl ook gebruiken ter ondersteuning van de zorgverlening in uw apotheek. En u kunt de informatie op uw eigen website plaatsen. Daarnaast speelt deze site een centrale rol in de publiekscampagnes.

2012pw19p13Welke informatie bevat apotheek.nl?

Apotheek.nl bestaat uit verschillende onderdelen. In het onderdeel Medicijnen staat informatie over zo’n 950 werkzame stoffen. Deze medicijnteksten zijn een aanvulling op de bijsluiter. Ze beantwoorden praktische vragen van de patiënt. Deze medicijnen worden gebruikt bij ongeveer 250 aandoeningen, beschreven in het onderdeel Klachten & ziektes. De meeste aandoeningsteksten zijn geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Aandoeningen uit de Standaarden voor Zelfzorg zijn geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Verder zijn er Thema’s over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan aandoeningen, medicijnen of de apotheek. De thema’s besteden aandacht aan de toegevoegde waarde van de apotheek. Op apotheek.nl staan bovendien de volgende instructiefilmpjes.

• Inhalatie-instructies.

• Meten van bloedglucose en spuiten van insuline.

• Toedienen van oogdruppels.

• Toedienen van tabletten en capsules.

• Toedienen van zetpil of klysma.

Ook kunt u de dichtstbijzijnde apotheek met zijn kwaliteitsprofiel vinden.

Waarom patiënten wijzen op apotheek.nl?

De informatie op apotheek.nl is eenvoudig geschreven en dus makkelijk te lezen en te begrijpen. En het is praktische informatie. Er staat bijvoorbeeld niet alleen een opsomming van bijwerkingen of interacties. Maar het vertelt ook wat iemand kan doen om dit te voorkomen of wanneer contact moet worden opgenomen met een apotheek of huisarts. Door de informatie te bekijken, vergroot de patiënt zijn kennis en weet hij wat hij moet doen in bepaalde situaties. De instructiefilmpjes vergemakkelijken en verbeteren de inname van de medicijnen. Ook kan de patiënt via de website zelf een vraag stellen over zijn medicijnen. Deze vragen worden beantwoord door apothekers. Genoeg redenen dus om uw patiënten te wijzen op apotheek.nl.

Waar wordt de website nog meer voor ingezet?

Apotheek.nl staat centraal bij publiekscampagnes die het zorgverlenerschap van de apotheker over het voetlicht te brengen. Tijdens de Longweek in de apotheek begin mei genereerde de online fitte longentest 3x zoveel bezoekers als normaal, wat de adviesrol van de apotheker extra belichtte. In juni en juli biedt de website de mogelijkheid om een persoonlijke reisapotheek samen te stellen als onderdeel van de campagne ‘Vakantie en medicijnen’. Met een kant-en-klare checklist kan de vakantieganger zich voorbereiden in de apotheek. In het najaar speelt de website een centrale rol tijdens de Diabetesweek in de apotheek. Deelnemende apotheken zijn dan via de website te vinden.

Hoe kunt u apotheek.nl gebruiken in uw apotheek?

De informatie kan ter ondersteuning worden gebruikt in een gesprek met een patiënt. Apothekersassistenten vinden het prettig dat de medicijninformatie eenvoudig is geschreven en daardoor goede ondersteuning biedt aan de balie tijdens uitleg aan de patiënt. Het instructiefilmpje ‘Inhalatieinstructies’ kan dienen ter ondersteuning bij een uitleg of controle van het gebruik van een inhalator.

Wat houdt het abonnement ‘Apotheek.nl teksten’ in?

Met een abonnement op de teksten van apotheek.nl kunt u de teksten uit de volgende onderdelen op uw eigen apotheekwebsite plaatsen.

• Medicijnen.

• Klachten & ziektes.

• Thema’s.

Het abonnement valt onder de zakelijke contributie. Wilt u hiervan gebruikmaken?

Stuur dan een email naar gic@knmp.nl.

Document acties

Back to top