Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

In memoriam: Rudolf Eekhof

PW Magazine 14, jaar 2012 - 06-04-2012 | door Frans Moss, Huub Overgaag, Kees de Blaey
Na het overlijden van mr. Evert Harderwijk vorig jaar, heeft de KNMP nu met droefheid kennisgenomen van het overlijden van drs. Rudolf Eekhof na een korte ziekte. Hij is 81 jaar geworden. Zij waren als niet-apothekers twee KNMP-coryfeeën in hart en nieren. Gedurende vele jaren gezichtsbepalend vanuit de Alexanderstraat.

Rudolf Eekhof trad in dienst bij de KNMP in 1969 en werkte er tot zijn pensionering in 1994.

Als econoom werkte hij als secretaris maatschappelijke zaken. Met Evert Harderwijk en Hein Sloot vormde hij de dagelijkse leiding van de KNMP. Later met Kees de Blaey (vanaf 1983) en Lito Hoornweg (vanaf 1990).

Gentleman

Rudolf Eekhof was op en top een gentleman, bescheiden, zeer collegiaal en loyaal, en altijd belangstellend in het wel en wee van KNMP-medewerkers en had een goed gedoseerde humor. Hij was zeer betrokken bij de farmacie. Het is dan ook niet voor niets dat een ingang van het KNMP-gebouw naar hem genoemd is: de Eekhof Doorgang.

De kamer van Rudolf Eekhof was legendarisch. De niet bepaald kleine kamer stond overvol met dossiermappen. Overal en in alle hoeken. Ook zijn bureau en bespreektafel. Op het eerste gezicht en voor ieder ander zou het onmogelijk zijn om het goede dossier te vinden. Rudolf echter had een fenomenaal geheugen en wist binnen een handomdraai feilloos de juiste brief of document uit de juiste map te voorschijn te toveren.

Uniek waren de postbesprekingen op zijn kamer. In de schaarse ruimte (vanwege de dossiermappen) stond op zijn bespreektafel elke morgen een volle kan koffie en werd onder zijn leiding de binnengekomen post doorgenomen, beknopt becommentarieerd en verdeeld.

Zijn portefeuille was zeer ruim. Vele apothekers kende hem van het toenmalige vestigingsbeleid van de KNMP. Kees de Blaey had zelf zijn eerste contact met Rudolf Eekhof toen hij in 1975 kwam informeren naar de mogelijkheid om een apotheek te vestigen. Dat kon niet volgens Rudolf want alle vestigingsplekken waren al vergeven en geclaimd.

Grote kaart

Samen met Huub Overgaag ging hij over dit vestigingsbeleid. Een grote kaart van Nederland met nog te vergeven vestigingsplaatsen hing dan ook aan de muur. Dat was in tijden dat meer- en vreemd-(niet apothekers)-bezit nog not done was en men sprak over zwartvestigingen als een apotheker zich ergens in Nederland vestigde buiten het KNMP-vestigingsbeleid om.

Daarnaast ging Rudolf Eekhof in nauwe samenwerking met onder andere Henne Mulder over de taxen. Aanvankelijk nog de witte, rode en grijze taxen. Daarover werd uitvoerig gediscussieerd in de Commissie voor het Ziekenfondswezen en had hij evenzeer uitvoerige, soms felle discussies met ziekenfondsen, particuliere verzekeraars en ook Economische Zaken.

Met het overlijden van Rudolf Eekhof is een periode afgesloten. Apothekers en met name de openbare apothekers mogen hem erkentelijk zijn voor alles wat hij heeft bijgedragen om hun beroep goed te laten uitoefenen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Document acties

Back to top