Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Annemieke Horikx
Eind augustus 2012 is de nieuwe richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding verschenen. Deze richtlijn is de opvolger van de Standaard Euthanatica. Deze richtlijn is door apothekers en artsen gezamenlijk opgesteld. U kunt de richtlijn downloaden van www.knmp.nl en raadplegen op de KNMP Kennisbank.

2012pw35p41Apothekers en artsen worden beiden niet dagelijks met euthanasie geconfronteerd. Het is daarom belangrijk dat apotheker en arts vooraf gezamenlijk de richtlijn doornemen. Na afloop is het belangrijk dat apotheker en arts de euthanasie evalueren omdat zich problemen kunnen hebben voorgedaan. Bij een volgende keer kan hier dan rekening mee worden gehouden.

Hieronder volgen de belangrijkste wijzingen t.o.v. de Standaard Euthanatica 2007.

Thiopental en propofol als coma-inductor

In de afgelopen jaren was er regelmatig een beschikbaarheidsprobleem met thiopental. Op dit moment is thiopental, in afwachting van een registratie, alleen op artsenverklaring te bestellen bij de firma Added Pharma in Oss. Zie voor meer informatie www.knmp.nl. Daarom is propofol, evenals thiopental een anaestheticum, opgenomen als coma-inductor.

Rocuronium eerste keus als spierrelaxans

Medio 2011 is pancuronium uit de handel genomen. Pancuronium was tot die tijd het meest gebruikte spierrelaxans bij euthanasie.

Rocuronium is nu het middel van eerste keus omdat dit middel in Nederland het meest wordt gebruikt en hiermee de meeste ervaring is opgedaan. Atracurium (100 mg) of cisatracurium (30 mg) zijn goede alternatieven en kunnen ook worden gebruikt.

Mivacurium wordt vanwege de korte werkingsduur afgeraden.

Lidocaïne 1% vooraf bij thiopental en propofol

Artsen en apothekers meldden regelmatig dat patiënten pijn ervaren bij de injectie met thiopental of propofol. Daarom wordt geadviseerd bij beide coma-inductoren vooraf 2 ml lidocaïne (1%) intraveneus te injecteren.

Elastomeerpomp gebruiken bij intraveneus toedienen van thiopental

Voor het toedienen van thiopental intraveneus in maximaal 20 ml kan ook gebruik worden gemaakt van een elastomeerpomp. De elastomeerpomp heeft onder andere als voordeel dat de patiënt zelf de regie in handen kan nemen door het kraantje open te draaien.

Propofol mag niet via een elastomeerpomp worden toegediend omdat de pomp te langzaam leegloopt bij 50 ml propofol.

Op pagina 44 en 45 van de richtlijn zijn de overige belangrijke wijzigingen te vinden.

Aandacht voor de voorbereiding, uitvoering en na afloop

In de richtlijn is veel aandacht voor de voorbereiding, de uitvoering en de handelingen na afloop van de euthanasie. Door deze vooraf te lezen, kunnen problemen in de uitvoering worden voorkomen.

KNMP raadt apothekers daarom aan het lezen van de richtlijn niet uit te stellen tot er een verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding is, maar deze op een eerder moment door te nemen.

Document acties

Back to top