Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘We doen het voor de patiënt’

Districtsledenbijeenkomsten in teken van veranderingen

PW Magazine 10, jaar 2012 - 09-03-2012 | door Imad el Kaka
Een verdere verbetering van de farmaceutische zorg, dat is het doel van alle veranderingen die begin dit jaar hun beslag hebben gekregen. Maar hoe gaat dat in de praktijk, met prestatiebekostiging, contracteerbeleid, vrije prijzen, declaraties en teamwerk? En met de zorg aan de patiënt? De KNMP ontving tijdens negen districtsledenbijeenkomsten in februari feedback vanuit de achterban.

Er leeft veel op de werkvloer van de apotheek. De KNMP kreeg vanaf eind 2011 via de helpdesk meer dan tweehonderd veelgestelde vragen, die allemaal op de site klaarvoor2012.info zijn gepubliceerd. Een jaar na de overhandiging van het Witboek Farmacie, met daarin de ambities van apothekers om de zorg te verbeteren, aan minister Edith Schippers van VWS, blijkt de praktijk weerbarstig.

Het moeizame contracteerproces met de zorgverzekeraar, de oplopende administratieve rompslomp, de extra uitleg door het apotheekteam aan de balie; er waren voldoende signalen voor de KNMP om een brandbrief naar de Tweede Kamer te sturen. “De ergernis over de overgang naar 2012 hebben we bekendgemaakt. De apotheker moet natuurlijk wel regie over de farmaceutische zorg houden”, aldus KNMP-directeur Léon Tinke. En: “Bij die brandbrief blijft het niet.”

Onder druk

Tijdens de districtsledenbijeenkomsten uitten apothekers hun zorgen over de implementatie van de veranderingen en over het feit dat de patiënt hiervan de dupe kan worden. Dit kregen de districtadviseurs ook te horen toen ze hun om input vroegen voor de bijeenkomsten. Zo waren de apotheeksystemen op 1 januari 2012 nog onvoldoende in staat prestaties en middelen te registeren. Dat geeft onrust binnen het apotheekteam.

Het is lastig aan de patiënt duidelijk te maken wat hij zelf moet vergoeden en wat niet, zo vertelden de aanwezigen. De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken maakte bekend binnenkort met een cursus te komen waarvoor apotheekteams zich gratis kunnen inschrijven. De cursus geeft meer handvatten om de rol als zorgverlener goed op te pakken.

Met de, in een aantal gevallen aanwezige, zorgverzekeraars woedde de discussie over gezamenlijk optrekken om de zorg goed, veilig en betaalbaar te houden. KNMP-voorzitter Jan Smits benadrukte dat invullen van de enquête van essentieel belang is. De resultaten zullen leidend zijn in verdere besprekingen met de zorgverzekeraars.

Ronald van der Vaart van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) vertelde dat Nederland beter presteert dan het Europese gemiddelde. De kosten voor farmaceutische zorg zijn in Nederland laag, omdat er relatief veel generieke – goedkope – geneesmiddelen worden gebruikt.

Door de vele wettelijke prijsregels zijn de prijzen van geneesmiddelen de afgelopen jaren gedaald. De prijsrisico’s die verzekeraars nog lopen worden in diverse contracten afgewenteld op de apotheker. In sommige gevallen betekent dit dat een apotheker € 200 per afgeleverd geneesmiddel moet toeleggen, zonder dat hij zelf iets aan de prijs van dat geneesmiddel kan doen.

Patiënt centraal

Een belangrijke conclusie die door iedereen werd gedeeld, is dat de patiënt hoe dan ook centraal moet blijven staan. De nieuwe situatie, inclusief nieuwe systemen en contracteringen, mag de zorg aan de patiënt niet in de weg staan.

Het komend jaar zijn er diverse peilmomenten om hiervoor zorg te dragen.

Document acties

Reacties

09-03-2012 19:18
D.T. Hendriksz zegt:

Hier gaat de KNMP de mist in. De prijzen van geneesmiddelen zijn macro gedaald door enorme prijsval van de generieken. Op individueel niveau, single source, zijn de prijzen gestegen. WGP is niet gelijk aan de AIP. Tussen de herijkingen in stijgen de AIP's van een groot aantel middelen naar de WGP. De Taxe van de KNMP registreert het allemaal.
Nieuwste vondst van verzekeraars en leveranciers is eerst aanbesteden en aanwijzen van preferente middelen en vervolgens de prijs doen stijgen van die middelen. Een spel van nieten voor leveranciers en verzekeraars. Het is en blijft de KNMP ontgaan. En niet tekenen van de contracten is geen optie. Menzis heeft hierin gelijk. De enige optie is juridisch aanvechten; is dit volgens de richtlijnen van de NZa en de "Good Contracting Practices"? En dat is werk voor de KNMP!

Back to top